Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 września 2023 r. o godz. 10.00 w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17 w Kajetanach k. Warszawy w sali konferencyjnej K 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej: lek. Karola Myszela, pod tytułem: „Jakość głosu u pacjentów z częściową głuchotą”.

Promotor:
dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska, prof. IFPS (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu)

Promotor pomocniczy:
dr n. o zdr. Anita Obrycka (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu)

Recenzenci:

  • prof. dr hab. n. med. Mariola Śliwińska-Kowalska (Konsultant krajowy w dziedzinie
    audiologii i foniatrii)
  • dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika
    w Toruniu)
  • dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica (Uniwersytet Medyczny im. Karola
    Marcinkowskiego w Poznaniu)

Język obrony: język polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym. Osoby pragnące
wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie stacjonarnej lub zdalnej przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie:
Obrona rozprawy doktorskiej lek. Karola Myszela

Rozprawa, recenzje oraz streszczenie dostępne są pod adresem:
https://bip.ifps.org.pl/ifp/postepowanie-w-sprawie/wykaz-postepowan-doktorskich/postepowaniawszczete/17758,lek-Karol-Myszel.htmI

Zawiadomienie do pobrania: