Instytut wyróżniony w konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” 2023

Poznaliśmy wyniki 6. edycji Konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” 2023. Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zostało wyróżnione w kategorii „Innowacyjny szpital – zarządzanie”. Okolicznościowy dyplom odebrał Paweł Doliński, zastępca dyrektora ds. organizacji i rozwoju. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 5 października w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Wyróżniony projekt to „Upowszechnienie nowatorskich metod leczenia poprzez kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki”.

Dyr. Paweł Doliński i dr Marek Tombarkiewicz
Dyr. Paweł Doliński i dr Marek Tombarkiewicz

Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych służy rozwojowi kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy, w tym lekarzy specjalistów oraz osób specjalizujących się w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, otorynolaryngologii dziecięcej, okulistyki oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. Centrum dysponuje aparaturą i urządzeniami umożliwiającymi wykonywanie diagnostyki schorzeń narządów słuchu, głosu i mowy w warunkach symulacyjnych bez udziału pacjenta. Dotyczy to m.in. anatomii chirurgicznej i radiologicznej głowy i szyi, badań słuchu, głosu, mowy i zaburzeń równowagi. Możliwe jest także przeprowadzanie symulacji zabiegów operacyjnych na elektronicznych symulatorach oraz preparatach anatomicznych – naturalnych oraz modelach struktur anatomicznych

Kapituła pod przewodnictwem dr. Marka Tombarkiewicza, w skład której weszło z 40 praktyków ochrony zdrowia i zwycięzców poprzednich edycji konkursu, wybrała najlepsze projekty. Nagrodzone zostały osoby, organizacje pozarządowe oraz firmy i szpitale, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, tym samym miały pozytywny wpływ na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy.

Nagrody „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje 2023″ zostały przyznane w 7 głównych kategoriach:

  • innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia
  • innowacyjny szpital – zarządzanie
  • bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych
  • profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia
  • działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
  • nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług
  • działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!