Prof. Henryk Skarżyński członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi

Podczas odbywającej się w Poznaniu w dniach 19-21 października 2023 r. V Ogólnopolskiej Konferencji „Innowacje w otolaryngologii. Wyzwania-możliwości-perspektywy”, Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi przyznało prof. Henrykowi Skarżyńskiemu honorowe członkostwo. Wyróżnienie to zostało przyznane w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie otorynolaryngologii, a w szczególności za okazaną życzliwość i bezinteresowne wsparcie.

Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w otolaryngologii” od lat skupia laryngologów z całego kraju, reprezentujących różne zainteresowania w zakresie tej specjalności. Także w tym roku do Poznania organizatorzy zaprosili wybitnych przedstawicieli środowiska medycznego z Polski jak i z zagranicy.

Dyplom Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – w tym roku – był organizatorem panelu „Otologiczne i audiologiczne aspekty leczenia niedosłuchów”, który moderowali prof. Henryk Skarżyński oraz prof. Piotr H. Skarżyński. Prof. Krzysztof Kochanek zaś był współprowadzącym Sesję ekspertów. Przedstawicie IFPS wygłosili także podczas Konferencji następujące wykłady:

  • „Kwalifikacja, operacja i radzenie sobie z powikłaniami w leczeniu otosklerozy” oraz „Adenotomia i drenaż wentylacyjny – wskazania i opcje”  – prof. Piotr H. Skarżyński
  • „Badania obiektywne słuchu w praktyce otolaryngologicznej” – prof. Krzysztof Kochanek
  • „Aktualne zasady postępowania fonochirurgicznego w jednostronnych porażeniach fałdu głosowego” – prof. Agata Szkiełkowska
  • „Wzajemne zależności w pomiarach układu przedsionkowego – interpretacja” – dr Grażyna Tacikowska
  • „Stan po operacji radykalnej ucha środkowego – możliwości leczenia” dr Andrzej Pastuszak
  • „Zastosowanie implantów na przewodnictwo kostne w leczeniu wad wrodzonych i różnych typów niedosłuchów” – dr Katarzyna Cywka
  • „Implanty ucha środkowego – kiedy i dla kogo?” – dr Anna Ratuszniak.

– Laryngologia ciągle się rozwija. – mówił o okazji otwarcia prof. Wojciech Golusiński, Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji. – Musimy podążać za postępem, aby zapewnić chorym najlepszą opiekę. Tym samym ideą Innowacji jest wprowadzanie do codziennej praktyki lekarskiej rekomendacji europejskich dotyczących diagnostyki i leczenia chorób z zakresu otorynolaryngologii. Podczas V Ogólnopolskiej Konferencji będziemy przedstawiać najnowsze zagadnienia z onkologii, audiologii, laryngologii dziecięcej, rynologii oraz leczenia chrapania i bezdechu sennego. Nowością są sesje poświęcone wykorzystaniu sztucznej inteligencji w medycynie a także międzynarodowy panel European Head and Neck Society z udziałem wybitnych specjalistów będących autorytetami w laryngologii – chirurgii głowy i szyi, chirurgii szczękowo-twarzowej, onkologii klinicznej oraz radioterapii.– dodaje prof. W. Golusiński.

Podczas Konferencji były poruszane z zakresu świadczonych usług w tej specjalności, ich wycena, nowe formy organizacyjne, które polepszą opiekę onkologiczną. Zaproszeni na forum rezydenci mogli wymienić poglądy na temat programu specjalizacji, jakości kształcenia w otorynolaryngologii oraz egzaminu państwowego.