Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu nagrodzony przez MEiN

W dniu 15 listopada 2023 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Odznaczenia są przyznawane za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. Podczas uroczystości, która miała miejsce gmachu MEiN w Sali im. prof. Lecha Kaczyńskiego, Złoty Medal „Sapientia et Veritas- mądrość i prawda” otrzymał Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

– Był zwyczaj, że przez wiele lat również naukowcom wręczano medal Komisji Edukacji Narodowej. Medal Komisji Edukacji Narodowej to rzeczywiście wielka wartość i on pozostaje i zawsze będzie go można wręczać. Uznaliśmy, że trzeba ustanowić coś, co rzeczywiście będzie podkreślało szczególne zasługi dla nauki polskiej. Dlatego został ustanowiony medal Sapientia et Veritas”, mądrość i prawda. Bo w istocie o to chodzi w nauce. Chodzi o to, by szukać prawdy. Jeśli nauka miała by być czymś, co nie prowadzi do prawdy, czy przeszkadza w odkrywaniu prawdy, to nie będzie żadną nauką – mówił Minister Przemysław Czarnek podczas uroczystości.

Szef resortu edukacji i nauki zwrócił uwagę, że osoby nagrodzone medalami to wybitni naukowcy i specjaliści w różnych dziedzinach. – Dziś na sali mamy wybitnych przedstawicieli nauki, czyli tych, którzy ogromnie przyczynili się do tego, żeby społeczeństwo, świat mogło odkryć prawdę. Państwa osiągniecia naukowe właśnie taki cel mają i takie zadanie spełniają – dodał Minister.

Warto dodać, że jest to kolejny Medal nadany – za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej – przez kierownictwo resortu nauki naszym przedstawicielom. W maju br. – podczas Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa” – Złoty Medal otrzymał prof. Henryk Skarżyński, a Srebrny – prof. Piotr H. Skarżyński.

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” posiada trzy stopnie – złoty medal, srebrny i brązowy. Umożliwia to uhonorowanie kandydata do odznaczenia odpowiednio do jego zasług lub osiągnięć. Może być on przyznany m.in. osobom zasłużonym dla nauki i szkolnictwa wyższego, w tym także nieposiadającym obywatelstwa polskiego, uczelniom, fundacjom, instytutom badawczym, stowarzyszeniom.