Oferta pracy w Centralnej Sterylizacji Szpitala ŚCS w Kajetanach  ul Mokra 17

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zatrudni osobę posiadające wymagane przepisami kwalifikacje do pracy w Centralnej Sterylizacji Szpitala ŚCS w Kajetanach ul Mokra 17. Proponujemy pracę w ramach etatu lub umowy cywilno-prawnej. Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać na adres: sekretariat@ifps.org.pl .

Dyrekcja