Zatrudnimy osobę z uprawnieniami do prowadzenia Fizykoterapii

Szanowni Państwo,
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zatrudni osobę (umowa o pracę / umowa cywilno-prawna) z uprawnieniami do prowadzenia Fizykoterapii u pacjentów Instytutu.

Zakres czynności: realizacja zabiegów z dziedziny termoterapii, hydroterapii, magnetoterapii, ultrasonoterapii, elektroterapii oraz inhalacji. Swoje oferty oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: sekretariat@ifps.org.pl

Dyrekcja Instytutu