Branżowe Centrum Umiejętności powstaje w Kajetanach

Resort Edukacji oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiło wyniki II naboru konkursu pt. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, w ramach którego wyłoniono kolejne 26 wniosków. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie protetyki słuchu powstanie przy Policealnej Szkole Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Partnerem branżowym przedsięwzięcia jest Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu, a partnerem dodatkowym Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

BCU będzie prowadzić cztery rodzaje działalności: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną, czyli ma za zadanie kształcić, wspierać współpracę szkół i uczelni z pracodawcami, upowszechniać wiedzę, innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową, prowadzić doradztwo zawodowe dla uczniów i aktywizację zawodową studentów i absolwentów szkół.

W ramach powstającego BCU zostaną utworzone nowe kwalifikacje z zakresu edukacji pozaformalncej odpowiadające na potrzeby protetyki słuchu, między innymi protezowanie słuchu za pomocą urządzeń wszczepialnych, protezowanie słuchu u małych dzieci, polski język migowy, opieka protetyczna nad pacjentem z wadą słuchu w wieku 75+, diagnostyka i dopasowanie pomocy słuchowych u pacjentów ze współistniejącymi zespołami obciążeń, diagnozowanie słuchu za pomocą metod obiektywnych oraz z otoplastyka. Ponadto zaplanowane są ciekawe kursy dla nauczycieli zawodu oraz dla osób młodych do 26 roku życia.

Celem nadrzędnym powstającego BCU jest wsparcie przygotowania protetyków słuchu na potrzeby nowoczesnej gospodarki poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.