Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii  i Patologii Słuchu w Kajetanach zatrudni protetyków, pedagoga i logopedę

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii  i Patologii Słuchu w Kajetanach zatrudni :

  1. Protetyka  Słuchu/Audiofonologa/Logopedę ( po studiach Logopedia z Audiologią UMCS ) – 2 osoby
    Wymagane wykształcenie: Szkoła policealna, licencjat lub studia mgr
    Praca w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej  Instytutu
  2. Pedagoga po studiach magisterskich – 1 osoba
    Logopedę z tytułem mgr / logopedia podyplomowa/ licencjat /szkoła policealna – 1 osoba
    Praca w Klinice Rehabilitacji Instytutu z pacjentami  z wadą słuchu w różnym wieku

Jako Instytut Badawczy oraz  podmiot realizujący działalność leczniczą  zapewniamy ciekawą i rozwijającą pracę kliniczną i naukową

Oferty z CV prosimy przesyłać na adres : sekretariat@ifps.org.pl

Dyrekcja