Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Podkast# Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci (CAPD). Co może być powodem takich zaburzeń?

Zapraszamy na #52 podkast z udziałem specjalistów z IFPS z cyklu Nauka dla Społeczeństwa.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci. Co może być powodem takich zaburzeń? Dlaczego we współczesnym świecie ten problem szybko narasta?

Gość: mgr Anna Skoczylas, Klinika Rehabilitacji IFiPS