Aktualności

 • Pożegnanie prof. Wandy Mitkiewicz- Bochenek

  W dniu 14 stycznia 2021 r. odeszła prof. Wanda Mitkiewicz-Bochenek, profesor nauk medycznych, wybitny otolaryngolog i audiolog, wieloletni pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – nestorka polskich otolaryngologów i audiologów, osoba o niekwestionowanym autorytecie, uczona o ogromnych zasługach dla rozwoju polskiej medycyny klinicznej i badań elektrofizjologicznych słuchu. Prof. Wanda Mitkiewicz-Bochenek w ciągu długiego życia zapisała piękną kartę osiągnięć, a Jej postawa życiowa może być wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń. 

 • Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. kadr w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu

  Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. kadr w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w pełnym wymiarze czasu pracyMiejsce pracy: Światowe Centrum Słuchu IFPS 05-830 Kajetany ul. Mokra 17 Zakres zadań na stanowisku: kompleksowa obsługa kadrowa pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prawa cywilnego oraz innych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy i urlopów; sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy; prowadzenie akt osobowych pracowników 

 • Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 29.03 – 31.03.2021 r. w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zorganizowana zostanie kolejna edycja szkolenia podyplomowego z zakresu rynochirurgii.Prawo do bezpłatnego udziału w szkoleniu mają lekarze wszystkich specjalności, zarówno szkolący się, jak i posiadający tytuł specjalisty. Zaliczenie Programu szkolenia pozwala na zdobycie 25 punktów edukacyjnych. Program szkoleń dofinansowany jest z funduszy UE.Szkolenie realizowane będzie w formie wykładów oraz seminariów, a także 

 • Szczepienia przeciw Covid 19 dla nauczycieli i wychowawców żłobków, przedszkoli, klas I-III. Informacja dla dyrektora, kierownika placówki

  Kto może się zaszczepić?  W pierwszej grupie szczepionkę będą mogli przyjąć: opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, dzienni opiekunowie, a także pracownicy placówek pieczy zastępczej, nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, 

 • OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stypendium studenckie w ramach projektu NCN (UMO-2018/31/D/HS6/03533)

  Warszawa, dnia 25 stycznia 2021 r. Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stypendium studenckie w ramach projektu NCN (UMO-2018/31/D/HS6/03533) „Uczenie statystyczne w specyficznych zaburzeniach rozwoju językowego (SLI) – w poszukiwaniu neuropoznawczych mechanizmów deficytu podstawowego” w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego wyłoniono kandydatkę na stypendium doktoranckie w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii 

 • Prof. Henryk Skarżyński przewodniczącym Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  28 stycznia 2021 r. Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrał na przewodniczącego Rady Uczelni prof. Henryka Skarżyńskiego. Nowa Rada Uczelni działa od 1 stycznia 2021 roku. Rada Uczelni to organ uczelni publicznej, w skład którego wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej połowę tego składu. Obligatoryjnie członkiem rady uczelni jest przewodniczący samorządu studenckiego. Do Rady Uczeni UKSW powołano: dr. 

 • Zaproszenie na Konferencje z cyklu „Nauka dla społeczeństwa”

  Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przypadającego w roku 2021, przygotowanych zostanie 25 interdyscyplinarnych konferencji popularno-naukowych pod nazwą „Nauka dla społeczeństwa”. Specjaliści z IFPS i ich Goście zaprezentują najnowsze osiągnięcia naukowe i medyczne z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, otolaryngologii dziecięcej, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki, surdopsychologii, rehabilitacji, radiologii, genetyki i dziedzin pokrewnych. 25 lutego zapraszamy na 2. Konferencję tym razem pt.: „Współczesna diagnostyka zaburzeń głosu”. 

 • Szczepienia przeciw Covid 19. Informacja dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą i aptek

  27 .01.2021 Informacja dla  podmiotów wykonujących działalność  leczniczą i aptek. Szanowni Państwo,Informujemy, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) kończy  szczepienia  przeciw Covid 19 pierwszą dawką  u wszystkich osób z tzw. grupy „0” którzy zgłosili się  do nas  lub ich zgłoszenia zostały przesłane do NFZ do  dnia 14.01.2021 roku. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od  NFZ nową listę osób zgłoszonych przed tą datą – ustalimy dla nich termin pierwszego szczepienia.  

 • Prof. Monika Ołdak laureatką stypendium Fulbright STEM Impact Award 2020-2021

  Profesor Monika Ołdak, kierownik Zakładu Genetyki Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, znalazła się w gronie 3 polskich naukowców, którzy otrzymali stypendium Fulbright STEM Impact Award. Program STEM Impact Award fundacji Fulbrighta skierowany jest do aktywnych badaczy i badaczek reprezentujących dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics), zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego projektu oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki 

 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu laureatem konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”

  Kierowany – nieprzerwanie od 25 lat – przez prof. Henryka Skarżyńskiego Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach został laureatem konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” w kategorii „Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital”. Dwudziesta edycja konkursu organizowanego przez wydawnictwo medyczne Termedia oraz redakcje „Menedżer Zdrowia” i „Kurier Medyczny”, zakończona została uroczystą Galą on-line 14 stycznia 2021 r. Wśród laureatów znaleźli się także m. 

 • Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2.02 – 4.02.2021 r. w  Światowym Centrum Słuchu  Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zorganizowana zostanie kolejna edycja szkolenia podyplomowego z zakresu fonochirurgii. Prawo do bezpłatnego udziału w szkoleniu mają lekarze wszystkich specjalności, zarówno szkolący się, jak i posiadający tytuł specjalisty.  Zaliczenie Programu szkolenia  pozwala na zdobycie 25 punktów edukacyjnych. Program szkoleń dofinansowany jest z funduszy UE. Szkolenie realizowane będzie w formie wykładów oraz seminariów, 

 • Uwaga! Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla osób z grupy 0

  12.01. 2021 Uwaga  ! Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla osób z grupy  0   Wszystkie osoby, które mieszczą się w grupie 0 proszone są o zgłoszenie do 14.01 chęci zaszczepienia za pośrednictwem formularza dostępnego na online https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/ oraz zgłoszenie się do wybranego szpitala węzłowego w celu umówienia terminu szczepienia. W szpitalach węzłowych szczepienie pierwszą dawką planowane jest zakończenie do końca stycznia br. Osoby, które nie zgłoszą się do szpitala węzłowego w tym terminie, będą mogły zapisać się na szczepienie 

 • Kolejny etap Narodowego Programu Szczepień: 15 stycznia rusza rejestracja seniorów 80+ i formularz zgłoszeń dla pozostałych

  Wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Data publikacji komunikatu: 13.01.2021 r. Rozpoczyna się  proces powszechnych szczepień przeciw COVID-19. Od 15 stycznia seniorzy powyżej 80. roku życia będą mogli zarejestrować się na szczepienia na konkretny termin. Zaraz potem, bo od 22 stycznia, będą mogły zrobić to osoby, które skończyły 70 lat. Pozostali będą mogli zgłosić chęć zaszczepienia poprzez krótki formularz online. Dzięki temu otrzymają informacje, 

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS 6

  Warszawa, dnia 23 grudnia 2020 r. Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS 6 pt.:„Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego” w Zakładzie Genetyki, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na  stanowisko typu post-doc w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii 

 • Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniach 18.01 – 20.01.2021 r. w  Światowym Centrum Słuchu zorganizowana zostanie kolejna edycja szkolenia podyplomowego z zakresu Rynochirurgii. Prawo do bezpłatnego udziału w szkoleniu mają lekarze wszystkich specjalności, zarówno szkolący się, jak i posiadający tytuł specjalisty.  Zaliczenie Programu szkolenia  pozwala na zdobycie 25 punktów edukacyjnych. Program szkoleń dofinansowany jest z funduszy UE. Szkolenie realizowane będzie w formie wykładów oraz seminariów, a także bezpośrednich 

 • Szczepienie przeciw COVID-19: materiały informacyjne dla pacjentów, personelu medycznego i punktów szczepień

  Wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia Data publikacji komunikatu: 29.12.2020 r. Praktyczna ulotka o szczepionce dla pacjenta, szczegółowe wytyczne i instrukcje dla placówek medycznych oraz materiały graficzne dla punktów szczepień. Wszystkie najważniejsze informacje na temat szczepień przeciw COVID-19 udostępniamy bezpłatnie, w jednym miejscu. Materiały informacyjne i graficzne dotyczące szczepienia przeciw COVID-19 znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia. POBIERZ: Materiały dotyczące szczepienia przeciw COVID-19 Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/szczepienie-przeciw-covid-19-materialy-informacyjne-dla-pacjentow-personelu-medycznego-i-punktow-szczepien,7887.html

 • Szczepienie personelu medycznego – zapisy przedłużone do 14 stycznia

  Wydany przez: Ministerstwo Zdrowia Data publikacji komunikatu: 29.12.2020 r. Trwają zgłoszenia priorytetowej grupy „zero” do szczepień przeciw COVID-19. Do 14 stycznia 2021 r. szpitale węzłowe zbierają dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach. Za zebranie listy chętnych pracowników odpowiada pracodawca. Dane może przekazać w wygodny i szybki sposób za pośrednictwem specjalnego formularza online. Zgłoś swoich pracowników z sektora ochrony zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19. 

 • Prof. Piotr Skarżyński w Radzie Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

  Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, został wybrany Uchwałą Senatu z dnia 23 grudnia 2020 r. w skład Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jako członek spoza wspólnoty Akademii. Oprócz prof. Piotra Skarżyńskiego powołano także dwóch innych członków spoza Akademii i trzech ze wspólnoty Akademii. Rada uczelni