Aktualności

 • Prof. Henryk Skarżyński nagrodzony Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP

  W Pałacu Prezydenckim, 5 maja 2021 r., odbyła się gala XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Podczas uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nagrody za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości w pięciu kategoriach głównych oraz w dwóch kategoriach specjalnych, a także przyznał nagrodę indywidualną, którą otrzymał prof. Henryk Skarżyński. Nagroda została wręczona w wyjątkowym dla Zespołu Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu czasie -roku 

 • Praca naukowa Zespołu z IFPS uznana za najlepszą na światowej konferencji w USA

  Praca naukowa pt.: „Cognitive Improvement after Cochlear Implantation in Older Adults with Severe or Profound Hearing Impairement: a Prospective, Longitudinal, Controlled, Multicentrer Study”, której współautorami są: Henryk Skarżyński, Piotr H. Skarżyński, Weronika Świerniak ze Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, została wyróżniona przez Radę Naukową światowego kongresu CI2021 – Cochlear Implants in Adults in Children. Cochlear Implantation: it 

 • Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24.05 – 26.05.2021 r. w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zorganizowana zostanie kolejna edycja praktycznego szkolenia podyplomowego z zakresu Otochirurgii i rynochirurgii z elementami fonochirurgii. Prawo do bezpłatnego udziału w szkoleniu mają lekarze wszystkich specjalności, zarówno szkolący się, jak i posiadający tytuł specjalisty. Zaliczenie Programu szkolenia pozwala na zdobycie 25 punktów edukacyjnych. Program szkoleń dofinansowany jest z funduszy UE. Szkolenie 

 • Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

  Warszawa, dnia 21 .04.2021 r. Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni: Posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Posiadać w dorobku co najmniej 2 artykuły naukowe, w których kandydat jest pierwszym autorem, a sumaryczny współczynnik wpływu Impact Factor 

 • Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 19.04 – 21.04.2021 r. w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zorganizowana zostanie kolejna edycja szkolenia podyplomowego z zakresu otochirurgii. Prawo do bezpłatnego udziału w szkoleniu mają lekarze wszystkich specjalności, zarówno szkolący się, jak i posiadający tytuł specjalisty. Zaliczenie Programu szkolenia pozwala na zdobycie 25 punktów edukacyjnych. Program szkoleń dofinansowany jest z funduszy UE. Szkolenie realizowane będzie w formie wykładów 

 • Prof. Henryk Skarżyński liderem w światowej literaturze medycznej

  Miarą aktywności badawczej są publikacje naukowe w uznanych na świecie czasopismach. Aktywność badaczy czy też ośrodków naukowych można sprawdzić m.in. przy użyciu wyszukiwarek prac naukowych, takich jak np. Web of Science, Scopus, Google Scholar. Wyszukiwarki te pozwalają na sprawdzenie liczby publikacji, jakie na dany temat (ujęty w formie hasła) opublikował autor oraz określają jego pozycję w odniesieniu do innych naukowców publikujących artykuły naukowe w tej samej dziedzinie. Analiza 

 • Szczepienia przeciw Covid 19 dla nauczycieli i wychowawców żłobków, przedszkoli, klas I-III. Informacja dla dyrektora, kierownika placówki

  Kto może się zaszczepić?  W pierwszej grupie szczepionkę będą mogli przyjąć: opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, dzienni opiekunowie, a także pracownicy placówek pieczy zastępczej, nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, 

 • Prof. Ryszard Zimak – pożegnanie

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Ryszarda Zimaka, Przyjaciela po Wsze Czasy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, przez pięć lat pełniącego funkcję przewodniczącego jury Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. W latach 1999–2005 i 2012–2016 prof. Ryszard Zimak był rektorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, wchodząc też w skład Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.  Jako 

 • Powrót Beethovena – premiera książki autorstwa prof. Henryka Skarżyńskiego

  Problem wad słuchu już dawno stał się chorobą cywilizacyjną. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia 466 mln ludzi na świecie ma bardzo poważne wady słuchu, a inne zaburzenia słyszenia dotyczą ok. 1 mld. Te liczby będą tylko rosnąć, a mimo to wiedza o problemach ze słuchem oraz o skutecznych możliwościach ich leczenia wciąż nie jest powszechna. Z tego powodu prof. Henryk Skarżyński napisał powieść filmową pt.: „Powrót Beethovena”, w której przez pryzmat tragedii 

 • Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 13.04 – 15.04.2021 r. w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zorganizowana zostanie kolejna edycja szkolenia podyplomowego z zakresu fonochirurgii. Prawo do bezpłatnego udziału w szkoleniu mają lekarze wszystkich specjalności, zarówno szkolący się, jak i posiadający tytuł specjalisty. Zaliczenie Programu szkolenia pozwala na zdobycie 25 punktów edukacyjnych. Program szkoleń dofinansowany jest z funduszy UE. Szkolenie realizowane będzie w formie wykładów 

 • Prof. Henryk Skarżyński po raz trzeci na 2. miejscu w plebiscycie 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie

  9 marca 2021 r. podczas wirtualnego spotkania i Gali poznaliśmy wyniki plebiscytu „Pulsu Medycyny”. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego i ordynator I Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz dr n. ekon. Adam Niedzielski, Minister Zdrowia zajęli pierwsze miejsca na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia w 2020 r. Po raz trzeci z rzędu 

 • 8 Marca

  Wszystkim naszym drogim  Pacjentkom będącym już pod opieką Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu , a także Tym oczekującym na naszą pomoc składamy w Dniu Kobiet życzenia szczęścia i  pomyślności  w codziennym życiu oferując naszą wiedzę, umiejętności i zaangażowanie by również  zdrowie dopisywało. Dyrektor wraz z  Zespołem  Instytutu 

 • Światowy Dzień Słuchu 2021

  Jak co roku, 3 marca obchodzimy Światowy Dzień Słuchu. Święto to zostało zainicjowane przez Biuro ds. Zapobiegania Niedowidzeniu i Głuchocie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla podnoszenia świadomości społecznej na temat zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz promowania działań na rzecz profilaktyki słuchu na całym świecie. W przeddzień obchodów, WHO opublikowała pierwszy Raport na temat słuchu na świecie. Z raportu wynika, że do 2050 roku liczba osób z różnymi problemami ze słuchem wzrośnie do ponad 2,5 miliarda. 

 • Prof. Henryk Skarżyński członkiem Rady Programowej Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej

  Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba powołał prof. Henryka Skarżyńskiego na członka Rady Programowej Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024. Rada, której członkowie reprezentują różne dyscypliny naukowe i realizują nowatorskie projekty badawcze, sprawuje merytoryczną opiekę nad Uczelnianą Ofertą Dydaktyczną. Celem działania Rady jest tworzenie systemu współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej, a tym samym tworzenie multidyscyplinarnej oferty dydaktycznej i badawczej, odpowiadającej potrzebom 

 • Pożegnanie prof. Wandy Mitkiewicz- Bochenek

  W dniu 14 stycznia 2021 r. odeszła prof. Wanda Mitkiewicz-Bochenek, profesor nauk medycznych, wybitny otolaryngolog i audiolog, wieloletni pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – nestorka polskich otolaryngologów i audiologów, osoba o niekwestionowanym autorytecie, uczona o ogromnych zasługach dla rozwoju polskiej medycyny klinicznej i badań elektrofizjologicznych słuchu. Prof. Wanda Mitkiewicz-Bochenek w ciągu długiego życia zapisała piękną kartę osiągnięć, a Jej postawa życiowa może być wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń. 

 • Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. kadr w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu

  Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. kadr w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w pełnym wymiarze czasu pracyMiejsce pracy: Światowe Centrum Słuchu IFPS 05-830 Kajetany ul. Mokra 17 Zakres zadań na stanowisku: kompleksowa obsługa kadrowa pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prawa cywilnego oraz innych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy i urlopów; sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy; prowadzenie akt osobowych pracowników 

 • OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stypendium studenckie w ramach projektu NCN (UMO-2018/31/D/HS6/03533)

  Warszawa, dnia 25 stycznia 2021 r. Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stypendium studenckie w ramach projektu NCN (UMO-2018/31/D/HS6/03533) „Uczenie statystyczne w specyficznych zaburzeniach rozwoju językowego (SLI) – w poszukiwaniu neuropoznawczych mechanizmów deficytu podstawowego” w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego wyłoniono kandydatkę na stypendium doktoranckie w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii 

 • Prof. Henryk Skarżyński przewodniczącym Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  28 stycznia 2021 r. Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrał na przewodniczącego Rady Uczelni prof. Henryka Skarżyńskiego. Nowa Rada Uczelni działa od 1 stycznia 2021 roku. Rada Uczelni to organ uczelni publicznej, w skład którego wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej połowę tego składu. Obligatoryjnie członkiem rady uczelni jest przewodniczący samorządu studenckiego. Do Rady Uczeni UKSW powołano: dr.