Aktualności

 • Prof. Henryk Skarżyński po raz trzeci na 2. miejscu w plebiscycie 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie

  9 marca 2021 r. podczas wirtualnego spotkania i Gali poznaliśmy wyniki plebiscytu „Pulsu Medycyny”. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego i ordynator I Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz dr n. ekon. Adam Niedzielski, Minister Zdrowia zajęli pierwsze miejsca na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia w 2020 r. Po raz trzeci z rzędu 

 • 8 Marca

  Wszystkim naszym drogim  Pacjentkom będącym już pod opieką Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu , a także Tym oczekującym na naszą pomoc składamy w Dniu Kobiet życzenia szczęścia i  pomyślności  w codziennym życiu oferując naszą wiedzę, umiejętności i zaangażowanie by również  zdrowie dopisywało. Dyrektor wraz z  Zespołem  Instytutu 

 • Światowy Dzień Słuchu 2021

  Jak co roku, 3 marca obchodzimy Światowy Dzień Słuchu. Święto to zostało zainicjowane przez Biuro ds. Zapobiegania Niedowidzeniu i Głuchocie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla podnoszenia świadomości społecznej na temat zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz promowania działań na rzecz profilaktyki słuchu na całym świecie. W przeddzień obchodów, WHO opublikowała pierwszy Raport na temat słuchu na świecie. Z raportu wynika, że do 2050 roku liczba osób z różnymi problemami ze słuchem wzrośnie do ponad 2,5 miliarda. 

 • Prof. Henryk Skarżyński członkiem Rady Programowej Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej

  Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba powołał prof. Henryka Skarżyńskiego na członka Rady Programowej Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024. Rada, której członkowie reprezentują różne dyscypliny naukowe i realizują nowatorskie projekty badawcze, sprawuje merytoryczną opiekę nad Uczelnianą Ofertą Dydaktyczną. Celem działania Rady jest tworzenie systemu współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej, a tym samym tworzenie multidyscyplinarnej oferty dydaktycznej i badawczej, odpowiadającej potrzebom 

 • Pożegnanie prof. Wandy Mitkiewicz- Bochenek

  W dniu 14 stycznia 2021 r. odeszła prof. Wanda Mitkiewicz-Bochenek, profesor nauk medycznych, wybitny otolaryngolog i audiolog, wieloletni pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – nestorka polskich otolaryngologów i audiologów, osoba o niekwestionowanym autorytecie, uczona o ogromnych zasługach dla rozwoju polskiej medycyny klinicznej i badań elektrofizjologicznych słuchu. Prof. Wanda Mitkiewicz-Bochenek w ciągu długiego życia zapisała piękną kartę osiągnięć, a Jej postawa życiowa może być wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń. 

 • Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. kadr w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu

  Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. kadr w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w pełnym wymiarze czasu pracyMiejsce pracy: Światowe Centrum Słuchu IFPS 05-830 Kajetany ul. Mokra 17 Zakres zadań na stanowisku: kompleksowa obsługa kadrowa pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prawa cywilnego oraz innych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy i urlopów; sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy; prowadzenie akt osobowych pracowników 

 • OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stypendium studenckie w ramach projektu NCN (UMO-2018/31/D/HS6/03533)

  Warszawa, dnia 25 stycznia 2021 r. Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stypendium studenckie w ramach projektu NCN (UMO-2018/31/D/HS6/03533) „Uczenie statystyczne w specyficznych zaburzeniach rozwoju językowego (SLI) – w poszukiwaniu neuropoznawczych mechanizmów deficytu podstawowego” w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego wyłoniono kandydatkę na stypendium doktoranckie w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii 

 • Prof. Henryk Skarżyński przewodniczącym Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  28 stycznia 2021 r. Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrał na przewodniczącego Rady Uczelni prof. Henryka Skarżyńskiego. Nowa Rada Uczelni działa od 1 stycznia 2021 roku. Rada Uczelni to organ uczelni publicznej, w skład którego wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej połowę tego składu. Obligatoryjnie członkiem rady uczelni jest przewodniczący samorządu studenckiego. Do Rady Uczeni UKSW powołano: dr. 

 • Zaproszenie na Konferencje z cyklu „Nauka dla społeczeństwa”

  Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przypadającego w roku 2021, przygotowanych zostanie 25 interdyscyplinarnych konferencji popularno-naukowych pod nazwą „Nauka dla społeczeństwa”. Specjaliści z IFPS i ich Goście zaprezentują najnowsze osiągnięcia naukowe i medyczne z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, otolaryngologii dziecięcej, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki, surdopsychologii, rehabilitacji, radiologii, genetyki i dziedzin pokrewnych. 17 czerwca 2021 zapraszamy na 13. konferencję. Tym razem pt.: „Inżynieria biomedyczna i kliniczna w otolaryngologii 

 • Szczepienia przeciw Covid 19. Informacja dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą i aptek

  27 .01.2021 Informacja dla  podmiotów wykonujących działalność  leczniczą i aptek. Szanowni Państwo,Informujemy, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) kończy  szczepienia  przeciw Covid 19 pierwszą dawką  u wszystkich osób z tzw. grupy „0” którzy zgłosili się  do nas  lub ich zgłoszenia zostały przesłane do NFZ do  dnia 14.01.2021 roku. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od  NFZ nową listę osób zgłoszonych przed tą datą – ustalimy dla nich termin pierwszego szczepienia.  

 • Prof. Monika Ołdak laureatką stypendium Fulbright STEM Impact Award 2020-2021

  Profesor Monika Ołdak, kierownik Zakładu Genetyki Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, znalazła się w gronie 3 polskich naukowców, którzy otrzymali stypendium Fulbright STEM Impact Award. Program STEM Impact Award fundacji Fulbrighta skierowany jest do aktywnych badaczy i badaczek reprezentujących dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics), zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego projektu oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki 

 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu laureatem konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”

  Kierowany – nieprzerwanie od 25 lat – przez prof. Henryka Skarżyńskiego Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach został laureatem konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” w kategorii „Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital”. Dwudziesta edycja konkursu organizowanego przez wydawnictwo medyczne Termedia oraz redakcje „Menedżer Zdrowia” i „Kurier Medyczny”, zakończona została uroczystą Galą on-line 14 stycznia 2021 r. Wśród laureatów znaleźli się także m. 

 • Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2.02 – 4.02.2021 r. w  Światowym Centrum Słuchu  Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zorganizowana zostanie kolejna edycja szkolenia podyplomowego z zakresu fonochirurgii. Prawo do bezpłatnego udziału w szkoleniu mają lekarze wszystkich specjalności, zarówno szkolący się, jak i posiadający tytuł specjalisty.  Zaliczenie Programu szkolenia  pozwala na zdobycie 25 punktów edukacyjnych. Program szkoleń dofinansowany jest z funduszy UE. Szkolenie realizowane będzie w formie wykładów oraz seminariów, 

 • Uwaga! Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla osób z grupy 0

  12.01. 2021 Uwaga  ! Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla osób z grupy  0   Wszystkie osoby, które mieszczą się w grupie 0 proszone są o zgłoszenie do 14.01 chęci zaszczepienia za pośrednictwem formularza dostępnego na online https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/ oraz zgłoszenie się do wybranego szpitala węzłowego w celu umówienia terminu szczepienia. W szpitalach węzłowych szczepienie pierwszą dawką planowane jest zakończenie do końca stycznia br. Osoby, które nie zgłoszą się do szpitala węzłowego w tym terminie, będą mogły zapisać się na szczepienie 

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS 6

  Warszawa, dnia 23 grudnia 2020 r. Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS 6 pt.:„Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego” w Zakładzie Genetyki, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na  stanowisko typu post-doc w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii 

 • Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniach 18.01 – 20.01.2021 r. w  Światowym Centrum Słuchu zorganizowana zostanie kolejna edycja szkolenia podyplomowego z zakresu Rynochirurgii. Prawo do bezpłatnego udziału w szkoleniu mają lekarze wszystkich specjalności, zarówno szkolący się, jak i posiadający tytuł specjalisty.  Zaliczenie Programu szkolenia  pozwala na zdobycie 25 punktów edukacyjnych. Program szkoleń dofinansowany jest z funduszy UE. Szkolenie realizowane będzie w formie wykładów oraz seminariów, a także bezpośrednich 

 • Prof. Piotr Skarżyński w Radzie Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

  Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, został wybrany Uchwałą Senatu z dnia 23 grudnia 2020 r. w skład Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jako członek spoza wspólnoty Akademii. Oprócz prof. Piotra Skarżyńskiego powołano także dwóch innych członków spoza Akademii i trzech ze wspólnoty Akademii. Rada uczelni 

 • Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, uprzejmie informujemy, iż w dniach 11.01 – 13.01.2021 r. zorganizowana zostanie kolejna edycja szkolenia podyplomowego z zakresu Otochirurgii. Prawo do bezpłatnego udziału w szkoleniu mają lekarze wszystkich specjalności, zarówno szkolący się, jak i posiadający tytuł specjalisty.  Zaliczenie programu szkolenia  pozwala na zdobycie 25 punktów edukacyjnych . Program szkoleń dofinansowany jest z funduszy UE. Szkolenie realizowane będzie w formie wykładów oraz seminariów, a także