Dla lekarzy

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii

    Warszawa, dnia 17.04.2019 Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie   Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni: Posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych. Posiadać dyplom i prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski. Posiadać specjalizację z audiologii i foniatrii. Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

 • Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

  Zgodnie z decyzją  Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 marca 2019 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

 • Zakład Genetyki IFPS poszukuje kandydata do pracy na stanowisku DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

  Zakład Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie poszukuje   DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO   Miejsce pracy: Kajetany (pod Warszawą) Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego i posiadania aktualnego prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (PWZDL) znajomości technik laboratoryjnych, zwłaszcza z zakresu genetyki i biologii molekularnej umiejętności obsługi komputera i znajomości pakietu Office znajomości j. angielskiego przynajmniej w stopniu podstawowym umiejętności pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, pracowitości 

 • Nowa generacja implantów ślimakowych – nowe oblicze telemedycyny

  W Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach prof. Henryk Skarżyński wszczepił – po raz pierwszy w Polsce – implant słuchowy typu HiRes Ultra 3D Cochlear Implant wykonanych w technologii Hassle Free MRI. Implant ten jest dedykowany przede wszystkim seniorom. Pozwala on na wykonywanie u pacjentów z niego korzystających badań metodą rezonansu magnetycznego w polu o indukcji 3 T, które są podstawą współczesnej diagnostyki obrazowej. 

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS 6

  OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS 6 pt.:„Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego” w Zakładzie Genetyki, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Ogłoszenie o wynikach konkursu_skan

 • Ministerstwo Zdrowia dofinansuje szkolenia w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych IFPS

  W dniu 27 września 2018 r. w Ministerstwie Zdrowia podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji Projektu pt. „Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 5.4 Kompetencje zawodowe 

 • 4th International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery

  International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery to międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona otosklerozie i chirurgii strzemiączka, która od 2004 roku organizowana jest przez światowe ośrodki wyspecjalizowane w leczeniu tego schorzenia. Otoskleroza jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn stopniowej utraty słuchu u młodych dorosłych. Nieleczona może prowadzić do całkowitej głuchoty. Interwencja chirurgiczna, która na obecnym etapie wiedzy medycznej jest jedyną skuteczną metodą leczenia, daje dobre efekty. Sukces terapii 

 • Obowiązek informacyjny RODO

  Szanowni Państwo, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 w Warszawie (tel. 22 311 81 02, fax 22 311 81 18), zwany dalej Instytutem, który świadczy specjalistyczne usługi medyczne z zakresu diagnostyki ,leczenia i rehabilitacji  osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, komunikacji językowej z zaburzeniami równowagi , szumami usznymi oraz prace badawcze  w następujących lokalizacjach: Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach k. Warszawy; ul. Mokra 17, 

 • Debata w Światowym Centrum Słuchu z udziałem Agaty Kornhauser-Dudy

  W dniu 26 marca 2018 r. Pierwsza Dama złożyła wizytę w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie uczestniczyła w debacie z udziałem pacjentów. W trakcie spotkania Agata Kornhauser-Duda otrzymała statuetkę Przyjaciela Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”. W debacie pt. „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” uczestniczyli laureaci kilku edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy”, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali nieoceniony wpływ osiągnięć współczesnej medycyny na ich codzienne funkcjonowanie. – 

 • Międzynarodowy Dzień Implantu Ślimakowego

  25 lutego br., obchodzimy Międzynarodowy Dzień Implantu Ślimakowego, który w tym roku przypada w 61 rocznicę pierwszej w świecie operacji wszczepienia implantu ślimakowego. W Polsce pierwszą operację przywracającą słuch osobie niesłyszącej z wykorzystaniem tej technologii wykonał 16 lipca 1992 roku, prof. Henryk Skarżyński. Dzień później implant ślimakowy otrzymało – po raz pierwszy w Polsce – niesłyszące dziecko. Międzynarodowy Dzień Implantu Ślimakowego jest obchodzony na świcie, aby pokazać ludziom z wadami słuchu, 

 • Zaproszenie na konferencję pt. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – teoria i praktyka”

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu organizuje kolejną edycję konferencji pt. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – teoria i praktyka”, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół 

 • Jedyny taki koncert na świecie

  Z okazji Jubileuszu, 25. pierwszego w Polsce wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego osobie niesłyszącej, w Światowym Centrum Słuchu oraz w Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Kajetanach, w dniach 10-14 lipca 2017 r. odbyły się Warsztaty Kliniczne i Konferencja Naukowa w ramach programu naukowo-medycznego pt.: „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka“. To autorskie projekty prof. Henryka Skarżyńskiego, których celem jest pokazanie światu, że dzięki osiągnięciom współczesnej nauki i medycyny problemy ze słuchem nie są przeszkodą do profesjonalnego 

 • 20 i 15 lat temu byliśmy pierwsi w świecie

  12 lipca mija 15 lat od pierwszej w świecie operacji wszczepiania implantu ślimakowego osobie z częściową głuchotą. Stworzyło to szansę elektrycznego dopełniania normalnego słuchu w zakresie niskich częstotliwości do 500 Hz. Było to rozwinięcie rozpoczętego 5 lat wcześniej programu zachowania przedoperacyjnych resztek słuchowych. Tym samym – dziesięć lat po wszczepieniu pierwszego w Polsce implantu ślimakowego osobie całkowicie niesłyszącej – podjąłem się przełamania kolejnej bariery, która do tej pory stała przed lekarzami i pacjentami 

 • Wyniki konkursu na dwa stypendia naukowe dla doktorantów oraz na stanowisko typu post-doc w Zakładzie Genetyki w ramach projektu NCN SONATA BIS 6

  Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na dwa stypendia naukowe dla doktorantów oraz stanowisko typu post-doc Komisja Konkursowa (działająca na podstawie Zarządzenia nr 10 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z dnia 09.05.2017 r.) wybrała: • na stypendia naukowe dla doktorantów – mgr Annę Sarosiak oraz mgr Marcina Leję ogłoszenie doktoranci • na stanowisko typu post-doc – dr Annę Adamiok ogłoszenie postdoc Zatrudnienie osób w ramach projektu NCN SONATA BIS 6 pt.: 

 • Światowe Centrum Słuchu ma 5 lat

  10 maja 2017 r. mija 5 rocznica otwarcia Światowego Centrum Słuchu, niezwykle ważnej placówki dla rozwoju nauki i poszukiwania nowych sposobów diagnozowania,  leczenia wad zmysłów. Pomysłodawcą, twórcą i dyrektorem placówki jest prof. Henryk Skarżyński. To – mieszczące się w Kajetanach pod Warszawą Centrum – jest zarówno nowoczesnym szpitalem, świadczącym usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie, wyposażonym w unikalną aparaturę medyczną, z ogromnym zapleczem technicznym, jak i znakomicie przygotowanym 

 • Nowy krok w leczeniu wad słuchu

  Prof. Henryk Skarżyński przeprowadził serię pokazowych operacji wszczepienia nowego systemu implantu ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler. Operacje te były głównym wydarzeniem podczas sympozjum International BONEBRIDGE & SOUNDBRIDGE, które na przełomie marca i kwietnia odbyło się – po pierwszy raz pierwszy w Polsce i trzeci na świecie – w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. System Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler to nowy typ implantu ucha 

 • O wytycznych w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii w Zakopanem

  Już po raz drugi Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wspólnie z Instytutem Narządów Zmysłów oraz Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” zorganizował konferencję naukową „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii prof. Henryka Skarżyńskiego. Konferencja odbyła się 9-11 marca w Zakopanem, a wzięło w niej udział ponad 500 specjalistów z całego kraju. – Mam nadzieję, że ta konferencja zostanie zapamiętana przez uczestników jako ważne wydarzenie naukowe, organizacyjne i dydaktyczne 

 • II Konferencja Naukowa pt. Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii

  W dniach 9-11 marca 2017 roku w Zakopanem odbywa się II Konferencja Naukowa pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, organizowana pod patronatem prof. Henryka Skarżyńskiego, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Organizatorami Konferencji są Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz z Instytut Narządów Zmysłów. Program naukowy konferencji obejmuje zagadnienia związane z: implantami słuchowymi, diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją w zaburzeniach słuchu oraz głosu i mowy, chorobami nosa, gardła, uszu i krtani, chirurgią uszu, zatok