Wyposażenie

Instytut jest placówką naukową, kliniczną i szkoleniową wyposażoną na najwyższym światowym poziomie, zapewniającą bezpieczeństwo i komfort pobytu pacjentom oraz ich rodzinie i bliskim.

Instytut posiada:

 • Wysokopolowy skaner rezonansu magnetycznego – Rezonans magnetyczny fMRI z aparatem o polu indukcji pola głównego 3T
  link: www.ncob.pl
 •  Najnowocześniejszy system do chirurgii nawigowanej obrazem w obrębie głowy i twarzoczaszki
 • Unikalne wyposażenie pracowni badań molekularnych do kompleksowej diagnostyki zaburzeń słuchu uwarunkowanych genetycznie
 • Nowoczesny laser chirurgiczny CO2
 • Klimatyzowane sale operacyjne wyposażone w wysokiej klasy sprzęt operacyjny i anestezjologiczny z najnowocześniejszą sterylizacją
 • Mikroskopy operacyjne z możliwością przekazu obrazu trójwymiarowego na monitor w sali operacyjnej lub w centrum konferencyjnym
 • Najnowocześniejsze systemy badań do zaburzeń snu i monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta
 • EQUITEST – Unikalne stanowisko do kompleksowej diagnostyki i rehabilitacji układu równowagi z wykorzystaniem komputerowego aparatu do badań posturografii dynamicznej i statycznej
 • Nowoczesne zaplecze do diagnostyki centralnych uszkodzeń słuchu
 • Laboratorium do ćwiczeń operacyjnych w połączeniu z podglądem sali operacyjnej – unikalne w skali międzynarodowej
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Neuroscan 4.4 – system do rejestracji słuchowych potencjałów korowych
 • Specjalistyczne gabinety do rehabilitacji słuchu, głosu, mowy i równowagi
 • W pełni wyposażone i zautomatyzowane unity otolaryngologiczne (audiologiczne i foniatryczne) wraz z rejestracją komputerową obrazów
 • Sprzęt do wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt
 • “kabiny ciszy” i urządzenia do prowadzenia badań słuchu
 • Pierwszy na świecie system zdalnego nadzoru nad działaniem implantu ślimakowego
 • Inhalatorium do leczenia schorzeń górnych dróg oddechowych
 • Nowoczesne multimedialne centrum konferencyjne, z możliwością trójwymiarowej projekcji śródoperacyjnego obrazu wideo z sali operacyjnej przez stałe łącze internetowe
 • QEEG
 • Biofeedback