Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego

Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego

Centrum skupia interdyscyplinarny zespół ekspertów: inżynierów, neuropsychologów, fizyków, lekarzy radiologów, których głównym zadaniem jest zastosowanie zaawansowanych metod obrazowania biomedycznego do badania struktury oraz funkcji mózgu.

NCOB dysponuje supernowoczesnym wysokopolowym (3T) skanerem rezonansu magnetycznego MAGNETON TRIO TIM System firmy Siemens oraz wyspecjalizowanym systemem firmy Neuroscan do rejestracji sygnału EEG z wykorzystaniem64 kanałowego czepka . System EEG przystosowany jest do pracy w silnym polu magnetycznym.

Centrum jest pierwszym w Polsce oraz jednym z nielicznych na świecie, gdzie prowadzone są badania pozwalające na maksymalne wykorzystanie zalet techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz encefalografii dzięki jednoczesnemu pomiarowi fMRI-EEG. Wysoka rozdzielczość obrazów anatomicznych oraz możliwość obserwowania dynamicznych zmian zachodzących w mózgu z maksymalną dokładnością do 0,05 ms zapewnia możliwość prowadzenia badań naukowym na najwyższym poziomie.

Zadaniem zespołu NCOB jest prowadzenie działalności naukowej oraz dydaktycznej.

Działalność naukowa obejmuje:

  • projekty statutowe Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie badań nad mózgowymi mechanizmami funkcji słuchowych i wyższych procesów poznawczych takich jak: język, uwaga, emocje; Centrum jest jedynym w świecie ośrodkiem, w którym prowadzone są badania funkcji kory słuchowej u pacjentów z częściową głuchotą;
  • projekty realizowane w ramach grantów badawczych NCN i NCBR,
  • projekty realizowane przy współpracy z innymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w kraju m.in. Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego oraz za granicą, m.in. Brigham Young University (Provo, UT), Human Science Center na Uniwersytecie w Monachium.

W ramach działalności naukowej zespół NCOB wykonuje prace związane z optymalizacją aparatury oraz metodologii niezbędnej do wykonania badań czynnościowych, opracowuje schematy eksperymentów badawczych, analizuje, interpretuje oraz upowszechnia wyniki prac w postaci publikacji oraz wystąpień konferencyjnych w kraju i za granicą.

Działalność dydaktyczna NCOB obejmuje szkolenia dla osób prowadzących działalność naukową, psychologów, techników MR, lekarzy różnych placówek służby zdrowia w zakresie nowoczesnych metod badań czynnościowych mózgu oraz diagnostyki MR. Prowadzone są również wykłady dla studentów SSGW w Warszawie, UMCS w Lublinie, a także liczne seminaria we współpracujących jednostkach naukowo-dydaktycznych.