Poradnia Otoneurologiczna

Poradnia realizuje konsultacje w zakresie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym: zestawem do elektro i wideonystagmografii (GN Otometrics oraz Micromedical ) oraz jedynym z niewielu w kraju urządzeniem do złożonej oceny funkcji układu równowagi i do rehabilitacji zaburzeń równowagi – komputerowym posturografem dynamicznym Equitest (Neu­rocom). W Poradni możliwa jest kompleksowa  diagnostyka  zawrotów głowy i zaburzeń równowagi (tak pochodzenia usznego jak i spowodowanych  zaburzeniami centralnego układu nerwowego).  Opieka diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjna realizowana jest w trybie ambulatoryjnym oraz w ramach hospitalizacji.

Działalność kliniczna

Zakres działalności diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej w poszczególnych poradniach i pracowniach Instytutu obejmuje następujący zestaw konsultacji i badań.

 • Poradnia Audiologiczna konsultacja specjalisty audiologa, badania audiometrii tonalnej, audiometrii impedancyjnej, audiometrii słownej, próby symulacyjne, próby nadprogowe, otoemisja akustyczna, potencjały wywołane z pnia mózgu, wykonanie matrycy wkładki, dobór i ustawienie aparatu słuchowego, ocena słuchu w wolnym polu dźwiękowym, ocena wideoskopowa, leczenie zachowawcze.
 • Poradnia Otoneurologiczna konsultacja lekarza specjalisty, badania słuchu, elektromystagmografia, wideomystagmografia, posturografia dynamiczna, leczenie i rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.
 • Poradnia Foniatryczna konsultacja specjalisty foniatry, kompleksowa ocena mowy, głosu i słuchu, wideolaryngoskopia, wideostroboskopia, wieloparametryczne komputerowe badanie głosu, leczenie zachowawcze, ćwiczenia korekcyjne, inhalacje i irygacje lekowe.
 • Poradnia Otolaryngologiczna konsultacja lekarza specjalisty, ocena nosa, gardła, jamy ustnej, krtani i ucha, mikrootoskopia i wideootoskopia, leczenie zachowawcze, drobne zabiegi w obrębie nosa i ucha, pełna ocena słuchu, przygotowanie do leczenia operacyjnego.
 • Poradnia Szumów Usznych konsultacja lekarza specjalisty, konsultacja psychologa, kompleksowa ocena słuchu, określenie parametrów szumu samoistnego, terapia szumów usznych i nadwrażliwości na dźwięki.
 • Poradnia Rehabilitacyjna w zależności od potrzeb diagnostyka logopedy, psychologa lub pedagoga, rehabilitacja słuchu po aparatowaniu, po wszczepieniu implantu słuchowego, rehabilitacja mowy.
 • Poradnia Genetyczna konsultacja lekarska, diagnostyka audiologiczna, różnicowa diagnostyka dysmorfologiczna, ustalenie rodowodu, porada genetyczna, diagnostyka molekularna.

Działalność badawczo-naukowa

Działalność badawcza i wdrożeniowa zespołu Przychodni oraz współpracowników jest powiązana z całym programem naukowym Instytutu. W przychodni są prowadzone obserwacje i okresowe oceny wyników leczenia zachowawczego i operacyjnego różnych schorzeń w obrębie uszu, nosa, gardła i krtani.

Udział zespołu w realizowanych programach

 • Opracowania programu powszechnych badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrywania wad słuchu.
 • Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce, program Ministerstwa Zdrowia.
 • Program badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrywania wad słuchu, mowy i wzroku u dzieci szkolnych, program Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Działalność dydaktyczna

 • Organizacja staży specjalizacyjnych w szkoleniu podyplomowym z audiologii, foniatrii i otolaryngologii.
 • Szkolenie ustawiczne w ramach zespołu Instytutu.
 • Szkolenie podyplomowe innych specjalistów,

Udział w konferencjach i warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Instytut oraz w ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Zespół kliniczny:

 •  dr n. med. Grażyna Tacikowska
  otolaryngolog, specjalista audiolog
 • lek. med Dorota Rojek 
  specjalista otolaryngolog
 • dr n. med. Maciej Rzeski 
  specjalista neurolog
 • mgr Marek Zaleski
  fizjoterapeuta