Zakład Audiologii Eksperymentalnej

Zakład zajmuje się badaniami podstawowymi układu słuchowego obejmującymi:

  • wykorzystanie nieinwazyjnych pomiarów elektrofizjologicznych w badaniach dotyczących fizjologii i patologii układu słuchowego
  • badania akustyczne odpowiedzi ślimaka w kanale słuchowym
  • opracowanie i zastosowanie nowych metod analizy sygnałów biologicznych związanych z aktywnością układu słuchowego
  • tworzenie protokołów badawczych i diagnostycz­nych w oparciu o wyniki badań eksperymental­nych nad fizjologią i patologią układu słuchowego.

Zespół zakładu

Kierownik:

  • Dr Wiesław Wiktor Jędrzejczak  – Kierownik Zakładu
    fizyk medyczny

Zespół zakładu:

  • Mgr Bartosz Trzaskowski – Specjalista badawczo-techniczny
  • Mgr inż. Edyta Piłka – Specjalista badawczo-techniczny