Zakład Epidemiologii i Badań Przesiewowych

Cele i zadania Zakładu:

 • pomiar stanu zdrowia społeczeństwa ukierunkowany na występowanie problemów ze słuchem
 • badanie / ocena potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w zakresie występowania problemów ze słuchem
 • współpraca z jednostkami służby zdrowia w celu poprawy jakości i skuteczności działań medycznych na rzecz osób niedosłyszących
 • organizowanie i nadzorowanie badań przesiewowych słuchu i mowy we współpracy  z systemem oświatowym i innymi jednostkami
 • współudział w podejmowaniu działań mających na celu zwiększanie wiedzy i świadomości społecznej na temat zaburzeń słuchu
 • współudział w opracowywaniu założeń i praktycznych rozwiązań wykorzystywanych do tworzenia systemów wprowadzania, gromadzenia oraz wymiany danych w badaniach przesiewowych
 • współpraca z ośrodkami europejskimi w zakresie opracowywania wytycznych  i procedur badań przesiewowych słuchu w Europie

Zespół zakładu

Kierownik:

 • dr n. med. Anna Piotrowska – kierownik Zakładu

Zespół zakładu:

 • dr n. biol. Rafał Milner
 • mgr Maciej Ludwikowski
 • mgr Anna Zapert
 • mgr Alicja Danielewicz
 • Małgorzata Ganc