20 lat Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”

20 lat. Od Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” do Światowego Centrum Słuchu To Jubileusz polskiej otochirurgii i otolaryngologii. Przede wszystkim jednak prof. Henryka Skarżyńskiego, który od 20 lat dokłada wszelkich starań, aby polscy pacjenci mieli opiekę tak dobrą, albo nawet lepszą, niż w światowych ośrodkach leczenia zaburzeń słuchu. To z  inicjatywy Profesora powstawały unikalne placówki: w 1993 roku pierwszy w Polsce, a drugi w Europie Ośrodek „Cochlear Center”, w 1996 roku – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, w 2003 roku – Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, wreszcie w 2012 – Światowe Centrum Słuchu. 15 lipca 2013 roku w Kajetanach odbyły się uroczystości jubileuszowe z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej, środowiska naukowego, Kościoła, mediów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji centralnych.