Nowi przyjaciele po Wsze Czasy

„Przy­jaźń jest najpiękniejszym ze wszys­tkich pre­zentów, ja­kimi możemy zos­tać ob­da­rowa­ni aby szczęśli­wie uk­ształto­wać swo­je życie” pod takim hasłem – z okazji Jubileuszu 20 lecia od Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” do Światowego Centrum Słuchu odbyła się w dniu 15 lipca 2013 r. najważniejsza cześć uroczystości jubileuszowych: odsłonięcie pamiątkowych tabliczek na tablicy Przyjaciół po Wsze Czasy. Tablica ta wita wszystkich pacjentów i gości Światowego Centrum Słuchu i jest formą podziękowania tym, którzy od ponad dwudziestu lat wspierają rozwój Instytutu oraz działania prof. Henryka Skarżyńskiego i Jego Zespołu swoją wiedzą, naukowym autorytetem, zaangażowaniem i umiejętnościami. Wśród ponad 100 Osób pojawiło się 25. nowych Przyjaciół:

 1. Pani Hanna Suchocka – była Premier RP
 2. Pan prof.  Jerzy Buzek – były Premier RP
 3. Pan prof. Marek Belka- były Premier RP
 4. Pan prof. Aleksander Łuczak – były Minister Nauki
 5. Pan dr Bolesław Piecha – Senator
 6. Pani dr Beata Małecka-Libera – Posłanka na Sejm RP
 7. Pan dr Andrzej Wojtyła – były Minister Zdrowia
 8. Pan prof. Grzegorz Opala – były Minister Zdrowia
 9. Pan dr Leszek Sikorski – były Minister Zdrowia
 10. Pan dr Maciej Piróg – doradca Prezydenta RP ds. zdrowia
 11. Pan prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
 12. Pan Daniel Zahorenko – Zastępca Prezesa KRUS
 13. Pan Mirosław Surowiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
 14. Pan dr Jacek Paszkiewicz – były Prezes NFZ
 15. Pan prof. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 16. Pan prof. Tadeusz Tołłoczko – były Rektor Akademii Medycznej w Warszawie
 17. Pan Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
 18. Pani prof. Danuta Gryczyńska – była Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
 19. Pan prof.  Stanisław Grabias – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 20. Pan prof. Jurek Olszewski – Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 21. Pan prof. Krzysztof Opolski – Uniwersytet Warszawski
 22. Pan dr Mieczysław Szatanek – Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
 23. Pani Elżbieta Smolińska – Starosta Pruszkowski
 24. Ks. Andrzej Wieczorek
 25. Pan Janusz Grzyb – Wójt Gminy Nadarzyn

Lista na tablicy „Przyjaciele po Wsze Czasy” nie jest zamknięta i wciąż pojawiają się na niej nowe nazwiska, stowarzyszenia, instytucje. A my cieszymy się, że wciąż nie brakuje ludzi, którzy – pełni uznania dla naszych osiągnięć – chcą budować dalej.