Kamień Węgielny

W dniu 25 października 2010 roku w Kajetanach odbyło się uroczyste Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę Światowego Centrum Słuchu. W spotkaniu połączonym z konferencją naukową wzięło udział około 150 osób, wśród których byli przedstawiciele środowisk naukowych, medycznych, politycznych, świata gospodarczego oraz przyjaciele i sympatycy Instytutu.

 • ADAM FRONCZAK Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia
 • Prof. MICHAŁ KLEIBER Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • JACEK PASZKIEWICZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 • HENRYK SMOLARZ Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Prof. LESZEK RAFALSKI Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
 • Prof. WŁODZIMIERZ KURNIK Rektor Politechniki Warszawskiej
 • Prof. MAREK KRAWCZYK Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. STANISŁAW MORYTO Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
 • Prof. ROMAN DANIELEWICZ Ministerstwo Zdrowia
 • Prof. ANDRZEJ GÓRSKI Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • BARBARA MISIŃSKA Narodowy Fundusz Zdrowia
 • STANISŁAW STELMACH Ministerstwo Zdrowia
 • BARBARA SZOŁTYK Polska Akademia Nauk
 • Prof. ANDRZEJ TRZEBSKI Polska Akademia Nauk
 • JAN KOŁODZIEJSKI Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • GRZEGORZ PUŚCION Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prof. MACIEJ ŻYLICZ Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • Prof. ANDRZEJ CZŁONKOWSKI Przewodniczący Fundacji na rzecz Rozwoju Nauki Polskiej
 • Prof. HENRYK SZYMCZAK Polska Akademia Nauk
 • RYSZARD KONWERSKI Prezes Polskiego Klubu Biznesu
 • JANUSZ CIEŚLAK Wiceprezes Polskiego Klubu Biznesu
 • Prof. WOJCIECH NOSZCZYK Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr OLAF GAIL Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji
 • Prof. JERZY WOY-WOJCIECHOWSKI Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 • ROBERT ZAWADZKI Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Prof. STANISŁAW ORKISZ Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych
 • Prof. DARIUSZ JURKIEWICZ Wojskowy Instytut Medyczny
 • Prof. JAN MARIA WÓJCICKI Dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • Prof. STEFAN KRUŚ Fundacja Rozwoju Medycyny
 • Dr med. ANDRZEJ WŁODARCZYK Dyrektor Instytutu Reumatologii
 • Prof. DANUTA KORADECKA Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy
 • WALDEMAR ROSZKIEWICZ Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • MIECZYSŁAW SZATANEK Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Prof. JERZY JURKIEWICZ Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
 • MAREK BYKOWSKI Kanclerz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
 • Prof. JAN SZMIDT Dziekan Politechniki Warszawskiej
 • Prof. MIECZYSŁAW MURASZKIEWICZ Politechnika Warszawska
 • Prof. KRZYSZTOF KURZYDŁOWSKI Politechnika Warszawska
 • Prof. ANDRZEJ CZYŻEWSKI Politechnika Gdańska
 • Prof. JÓZEF LUBACZ Politechnika Warszawska
 • Prof. KRZYSZTOF OPOLSKI Uniwersytet Warszawski
 • Prof. TADEUSZ PAŁKO Politechnika Warszawska
 • Prof. BOLESŁAW SAMOLIŃSKI Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. LEON GRADOŃ Politechnika Warszawska
 • Prof. ROMAN MANIEWSKI Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • Prof. WŁADYSŁAW TORBICZ Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • Prof. MIECZYSŁAW SZOSTEK Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. TADEUSZ TOŁŁOCZKO Polska Akademia Umiejętności
 • Prof. KRZYSZTOF ZAREMBA Politechnika Warszawska
 • Prof. WIESŁAW SUŁKOWSKI Instytut Medycyny Pracy
 • Prof. BOŻENA KOSTEK Politechnika Gdańska
 • JANUSZ GRZYB Wójt Gminy Nadarzyn
 • LIDIA RUDZKA Dyrektor Wojewódzkiego Samodzielnego Państwowego ZP ZOZ
 • ADAM PISKORZ Komenda Policji w NADARZYNIE
 • DARIUSZ DRZEWIECKI Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie
 • Prof. MAREK ROGOWSKI Przewodniczący Rady Naukowej
 • MIROSŁAW GÓRECKI Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie
 • ELŻBIETA SMOLIŃSKA Starosta Powiatu Pruszkowskiego
 • Prof. HENRYK SKARŻYŃSKI Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu