Nauka i badania

Obszary badań

W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu dużą wagę przywiązuje się do łączenia działalności naukowej i szkoleniowej, wychodząc z założenia, że w ten sposób zapewnia się najbardziej efektywny i harmonijny rozwój kadry naukowej oraz całego Instytutu. Działalność naukowo-badawcza Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu ma charakter interdyscyplinarny i jest związana z następującymi specjalnościami z obszaru medycyny i techniki:

  • otorynolaryngologią
  • audiologią
  • foniatrią
  • genetyką
  • rehabilitacją
  • inżynierią biomedyczną
  • biocybernetyką
  • akustyką
  • telemedycyną