Współpraca

Informacje o współpracy zagranicznej

Znaczna część badań naukowych jest realizowana w ramach umów dwustronnych lub wielostronnych z zagranicznymi placówkami naukowymi lub uniwersyteckimi. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu od lat prowadzi aktywną współpracę z placówkami naukowo-badawczymi podobnego typu. Główne cele współpracy międzynarodowej dotyczą wymiany informacji naukowej z przodującymi ośrodkami zagranicznymi, uczestnictwa we wspólnych badaniach i programach międzynarodowych oraz pozyskiwania środków niezbędnych dla realizacji programów naukowych.

Zadania, które podejmowano dla realizacji powyższych celów były następujące:

 • utrzymywanie systematycznych kontaktów i rozwijanie współpracy, wymiany naukowej z dotychczasowymi partnerami Instytutu w Europie i na świecie
 • opracowanie, wspólnie z partnerami zagranicznymi, kalendarza warsztatów naukowo-szkoleniowych, spotkań międzynarodowych w kraju i za granicą
 • organizowanie i udział w spotkaniach naukowych, sympozjach, konferencjach, zjazdach międzynarodowych oraz spotkaniach dwustronnych z partnerami współpracującymi i zainteresowanymi współpracą z naszym Instytutem
 • nawiązywanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi zrzeszającymi specjalistów zajmujących się fizjologią i patologią słuchu, a także z organizacjami działającymi w środowiskach i na rzecz osób niesłyszących i niedosłyszących, osób implantowanych i ich rodzin; w szczególności z Europejską Akademią Otologii i Neurootologii (EAONO), z International Evoked Response Audiometry Study Group, a także z International Society of Audiology oraz European Society of Artificial Organs.
 • podejmowanie innych form współpracy z partnerami zagranicznymi, które wynikają z potrzeb realizacji prac naukowo-badawczych Instytutu
 •  nawiązywanie kontaktów z firmami zagranicznymi zajmującymi się wytwarzaniem specjalistycznego sprzętu dla potrzeb diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z uszkodzeniami słuchu

Wykaz ośrodków, z którymi zawarto porozumienia o współpracy dwustronnej (tu mogłaby być mapka świata po kliknięciu na dany ośrodek pokazywałaby się forma współpracy)

* Brigham Young University, Audiology and Speech-Language Pathology Department, Provo UT, USA – badania dotyczące zaburzeń słuchu u młodzieży szkolnej, diagnostyki zaburzeń centralnych procesów słuchowych, zastosowania nowych metod elektrofizjologicznych w diagnostyce słuchu, opracowanie narzędzi do nauczania audiologii metodą e-learningu.

 • Institute of Applied Physics, Leopold Franzens-University of Innsbruck, Austria – badania nad wykorzystaniem nowych typów implantów ślimakowych, badania zastosowań implantów słuchowych wszczepianych do pnia mózgu, badania nad słyszeniem resztkowym u pacjentów implantowanych, ocena kliniczna implantów ucha środkowego, badania nad wykorzystaniem stymulacji elektro-akustycznej w leczeniu częściowej głuchoty.
 • Pittsburgh University, School of Health and Rehabilitation Sciences, Department of Communication Science and Disorders, Pittsburgh PA, USA – badania nad rozwojem obiektywnych metod oceny funkcjonowania narządu słuchu oraz metod obrazowania funkcjonalnego kory słuchowej, realizacja programu szkoleniowego w dziedzinie psychoakustyki i elektrofizjologii narządu słuchu.
 • East Tennessee State University, Department of Communicative Disorders – program dotyczący zastosowania otoemisji akustycznej w badaniach przesiewowych słuchu oraz w diagnostyce osób z szumami usznymi oraz częściowa głuchotą.
 • * Research Triangle Institute International, Center for Auditory Prosthesis Research, Research Triangle Park, NC USA – badania nad leczeniem częściowej głuchoty przy wykorzystaniu stymulacji elektro-akustycznej oraz nad percepcją mowy implantowanych pacjentów z częściową głuchotą.
 • * Universitätsklinik für Hals- Nasen- und Ohrenkrankheiten, Zurich, Szwajcaria – badania nad zastosowaniem nowych typów protez w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego, program naukowo-szkoleniowy w dziedzinie mikrochirurgii ucha.
 • * University of Antwerp, Medical Electronics and Hearing Sciences Dept., Antwerpia, Belgia – badania nad rozwojem nowych strategii kodowania w systemach implantów słuchowych oraz opracowaniem nowych metod diagnostyki elektrofizjologicznej pacjentów implantowanych.
 • * University of Connecticut (USA) – prof. Frank Musiek – badania dotyczące centralnych procesów przetwarzania informacji słuchowej oraz metod obrazowania funkcjonalnego kory słuchowej.
 • * Klinika Audiologiczna Uniwersytetu w Ferrarze – prof. Stavros Hatzopoulos – badania dotyczące nowych, automatycznych metod przesiewowych słuchu opartych na rejestracji otoemisji akustycznych, słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu oraz potencjałów stanu ustalonego.
 • * Klinika Uniwersytecka w Tuluzie oraz firma Cochlear – badania wieloośrodkowe dotyczące możliwości zachowania resztek słuchowych podczas zabiegów wszczepiania implantów ślimakowych.
 • * University of Granada (Spain) / Department of Methodology of Behavioural Sciences – badania nad zaawansowanymi metodami statystycznymi (realizacja projektu „HearTreat”).
 • * IfAP Solingen, Institut für Audiopädagogik an der Universität zu Köln – opracowanie testów do oceny percepcji mowy (realizacja projektu „HearTreat”).
 • * Klinka uniwersytecka ORL Amsterdam – badania wysiłku słuchowego, realizacja projektu „HearTreat”
 • Wykaz tematów projektów badawczych realizowanych we współpracy z ośrodkami zagranicznymi w ramach porozumień bilateralnych i programów wieloośrodkowych* „Assessment of residual hearing in Med-El Combi 40+ Cochlear Implant Users” – porozumienie o współpracy z firmą Med-El, Innsbruck, (Austria) w międzynarodowym wielo-ośrodkowym programie badawczym. Program koordynowany przez firmę Med-El, z udziałem Charlotte Eye Ear Nose and Throat Associate (USA) oraz Indiana University School of Medicine (USA).

* „Preservation of Residual Hearing with Nucleus Contour with Softip and Electroacoustic Stimulation Study” ID: EUSTUD-00100, V 0.2; Sponsor: Cochlear AG, Margarethenstrasse 47, CH 4053 Basel.
* „Zastosowanie aparatów BAHA w jednostronnych głębokich niedosłuchach odbiorczych u dzieci” Sponsor: Cochlear AG, Margarethenstrasse 47, CH 4053 Basel. Przedmiot projektu: przeprowadzenia badań naukowych dotyczących zastosowania aparatów BAHA w jednostronnych głębokich niedosłuchach odbiorczych u dzieci.
* „Badania psychoakustyczne pacjentów z częściową głuchotą” – projekt badawczy zgodnie z umową (nr 06-710) podpisaną pomiędzy Arizona State Uniwersity, a IFPS na realizację projektu badawczego w ramach grantu amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH); federal grant 5r01dc000654-14.
* „Zastosowanie implantu ucha środkowego w niedosłuchach mieszanych – VIBROPLASTY (RW VSB) Sponsor: Med-El, Austria. Celem projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących zastosowania implantu ucha środkowego w niedosłuchach mieszanych.
* „Badania nad systemem do dopasowania implantu słuchowego na odległość” – Klinika Akademicka Fryburg, Niemcy.
* „Audiometria słuchowych odpowiedzi wywołanych w diagnostyce centralnych zaburzeń słuchu” – międzynarodowy projekt badawczy z dziedziny elektrofizjologii koordynowany przez prof. Davida McPhersona z Hearing and Speech Science Laboratory w Brigham Young University w Provo, Utah, USA.
* „Badania nad nowymi metodami obiektywnej diagnostyki narządu słuchu u osób implantowanych, Neural Response Imaging (NRI) oraz Electrical Field Imaging (EFI) – porozumienie o współpracy z St. Augustinus University Hospital, Antwerpia, (Belgia), w ramach zespołu Clarion European Research Group.
* „Chirurgia rekonstrukcyjna ucha u dzieci i u dorosłych, zastosowanie materiałów biokompatybilnych” – projekt realizowany we współpracy z firmą IONOS GmbH z Seefeld k. Monachium.
* „Clarion CII Bionic Ear Software Trial (BEST) – porozumienie o współpracy z Advanced Bionics Clinical Research Department, Grain House, Mill Court, Cambridge (Wielka Brytania), nt. uczestnictwa w wieloośrodkowym programie badawczym”. Program jest poświęcony ocenie nowej generacji implantów Clarion ze strategią kodowania o dużej rozdzielczości częstotliwościowej. W programie uczestniczą ponadto: University of North Carolina (USA), St. Augustinus University Hospital, Antwerpia, (Belgia), Medizinische Hochschule Hannower, (Niemcy), i in.
* „EARS (Evaluation of Auditory Responses to Speech)” – program wieloośrodkowy dla oceny postępów rehabilitacji dzieci implantowanych, koordynowany przez firmę Med-El, Austria.
* „Epidemiologia zaburzeń słuchu i mowy u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”- program naukowo-badawczy we współpracy z Uniwersytetem, Brigham Young University w Provo (USA); koordynatorzy programu prof. Henryk Skarżyński i Prof. David McPherson.
* „Evaluation of Initial Fitting of Young Children Using Intra Operative NRT” – międzynarodowy wieloośrodkowy program badań klinicznych koordynowany przez firmę Cochlear AG.
* „Leczenie głuchoty przy pomocy nowych systemów implantów ślimakowych” – European Multicentric Study – program koordynowany przez prof. Ingeborg Hochmair z MED-EL (Medical Electronics w Innsbruck, Austria), realizowany wspólnie z klinikami uniwersyteckimi, ośrodkami implantów ślimakowych i instytutami w Berlinie, Würzburgu, Frankfurcie, Manchester, Monachium, Wiedniu, Budapeszcie, Sztokholmie.
* „Metoda Stymulacji Audio-Psycho-Lingwistycznej (SAPL) w leczeniu zaburzeń mowy” – program badawczy realizowany we współpracy z Instytutem Tomatisa w Paryżu, Francja.
* „Poprawa możliwości komunikowania się ludzi niesłyszących i niedosłyszących po implantacji protezy ślimakowej: nowatorskie koncepcje stymulacji w implantach ślimakowych” – program realizowany w ramach międzyrządowej umowy o współpracy naukowej i naukowo-technicznej pomiędzy Polską i Flandrią.
* „Rozwój i weryfikacja strategii kodowania mowy w implantach ślimakowych” – program prowadzony we współpracy z Laboratorium Medycznym Uniwersytetu w Antwerpii pod kierunkiem prof. Stefaana Peetersa.
* „Zaburzenia centralnych procesów słuchowych”- program naukowo-badawczy we współpracy z Uniwersytetem, Brigham Young University w Provo (USA) oraz z University of Connecticut.
* „Zastosowanie telemetrii odpowiedzi neuronalnych (NRT) w diagnostyce śródoperacyjnej i pooperacyjnej pacjentów implantowanych” – program wieloośrodkowy koordynowany przez Cochlear AG w Bazylei, realizowany we współpracy z Uniwersyteckimi Klinikami Otolaryngologii w Pradze, Kolonii, Genewie i in.
* „Zastosowanie metody SoE (Spread of Excitation) do oceny funkcjonowania implantu ślimakowego” – program naukowo-badawczy realizowany we współpracy z Cochlear AG i Politechniką Gdańską.
* „Zastosowanie słuchowych implantów pnia mózgu Med-El Combi 40+ ABI” – porozumienie o współpracy w programie badań z Uniwersytecką Kliniką Otolaryngologiczną w Fuldzie (Niemcy). W wieloośrodkowym programie uczestniczy ponadto Uniwersytecka Klinika Otolaryngologiczna we Frankfurcie (Niemcy) i Uniwersytecka Klinika Otolaryngologiczna w Wiedniu.
* „Zastosowanie odpowiedzi ABR wywoływanych krótkimi tonami we wczesnej diagnostyce zaburzeń słuchu typu pozaślimakowego” – program naukowo-badawczy realizowany we współpracy z Pittsburgh University, School of Health and Rehabilitation Sciences, Department of Communication Science and Disorders, Pittsburgh PA, USA.

 

Współpraca krajowa – potrzebny ogólny tekst na temat współpracy i opis na czym polega współpraca z poszczególnymi instytucjami

 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Warszawska
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 • Centrum Elektryfikacji i Modernizacji Górnictwa w Katowicach
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
 • Instytut Szkła i Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie