Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Adaptacyjny system przesiewowo-diagnostyczny Hear Box

Nazwa Projektu: Adaptacyjny system przesiewowo-diagnostyczny Hear Box.
Nazwa Programu lub funduszu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Koszty całkowite: 6 342 455,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 5 067 301,88PLN.
Wkład własny: 1 275 153,12 PLN.
Okres realizacji: 2021 – 2023.

Celem Projektu jest opracowanie nowego produktu – adaptacyjnego systemu przesiewowo-diagnostycznego Hear Box do samodzielnych badań słuchu w pomieszczeniu o różnej akustyce. W  ramach Projektu opracowane zostanie stanowisko Hear Box przeznaczone do samodzielnych badań przesiewowych słuchu, opartych o algorytmy automatycznej detekcji progu słyszenia oraz samodzielne testy do wykonania oceny zaburzeń przetwarzania słuchowego. Proces badania będzie wspomagany przez algorytmy aktywnej redukcji hałasu.

Kluczową innowacją opracowaną w ramach Projektu będzie interfejs do aktywnej eliminacji hałasu tła w otoczeniu systemu do badań przesiewowych słuchu, co umożliwi szerszą dostępność do badań przesiewowych oraz wykonywanie badań w środowisku wpływającym niekorzystnie na wyniki badań (np. szkoła), jak również wyeliminuje konieczność wykonywania badań w specjalnie wyciszonym pomieszczeniu. Zastosowanie interfejsu pozwoli na zmniejszenie wyników potencjalnie fałszywie pozytywnych oraz zwiększy możliwość wykonywania wiarygodnych badań przesiewowych słuchu.

Hear Box jest dedykowany dla osób podejrzewających występowanie zaburzeń słuchu. Grupę docelową Projektu będą stanowiły osoby zainteresowane wykonaniem badań słuchu, powyżej 6 r. ż. (głównie: uczniowie oraz pracownicy oświaty, pracownicy zatrudnieni w zakładach o wysokim poziomie hałasu, pacjenci poradni psychologiczno-pedagogicznych, klienci różnych placówek).

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.