Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne ze środków budżetu państwa udzielone przez Skarb Państwa – Ministra Zdrowia

Nazwa zadania nr 1: „Zakup mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego”
Całkowita wartość zadania: 1.898.100 zł,
Wartość dofinansowania: 1.617.187,44 zł,

Nazwa zadania nr 2: „Zakup 2 unitów laryngologicznych”
Całkowita wartość zadania: 1.018.224 zł,
Wartość dofinansowania: 617.707,26 zł

Opis: zakup wysoko specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w celu zapewnienia najwyższej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych – ambulatoryjnych i zabiegowych.