Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne ze środków budżetu państwa udzielone przez Skarb Państwa – Ministra Zdrowia

Nazwa zadania nr 1: „Zakup 3 unitów laryngologicznych”
Całkowita wartość zadania: 1.978.000,01 zł,
Wartość dofinansowania: 1.823.480,00 zł,

Nazwa zadania nr 2: „Zakup wyposażenia stanowiska fonorynochirurgicznego (mikroskop operacyjny, stół operacyjny, urządzenia do archiwizacji materiału wideo)”
Całkowita wartość zadania: 1.902.444,00 zł,
Wartość dofinansowania: 1.779.160 zł

Nazwa zadania nr 3: „Zakup wyposażenia 4 stanowisk do diagnostyki audiologicznej i otoneurologicznej”
Całkowita wartość zadania: 1.873.746,78 zł,
Wartość dofinansowania: 1.753.263,82 zł

Opis: zakup wysoko specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w celu zapewnienia najwyższej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych – ambulatoryjnych i zabiegowych.