Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”

Realizacja zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki, pn. „Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”
Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Całkowita wartość zadania: 1.144.237,39 zł,
Wartość dofinansowania: 1.136.300 zł

Opis zadania: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, w okresie 25 maja – 31 sierpnia 2023 r., zrealizował Zadanie zlecone przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”” polegające na zorganizowaniu wydarzenia przedstawiającego istotne jednostki naukowe, ośrodki edukacyjne i studenckie koła naukowe, które mają wpływ na rozwój współczesnego społeczeństwa

plakat informacyjny o zadanie zleconym przez Ministra Edukacji i Nauki pn. Kongres "Nauka dla Społeczeństwa"