Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Modernizacja i adaptacja Światowego Centrum Słuchu dla celów realizacji nowych wielospecjalistycznych usług medycznych

Projekt pt.  „Modernizacja i adaptacja Światowego Centrum Słuchu dla celów realizacji nowych wielospecjalistycznych usług medycznych” dofinansowany został ze środków budżetu państwa z części 46 Zdrowie, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne, paragrafu 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Wydatki ogółem: 10 230 630,00 PLN
Dofinansowanie: 10 078 566,00 PLN
Wkład własny: 152 064,00 PLN
Okres realizacji: 2021 – 2022

Celem głównym Projektu jest:

  • Modernizacja Oddziału Kliniki Audiologii i Foniatrii.
  • Modernizacja części Oddziału Kliniki Otorynolaryngochirurgii z wydzieleniem stanowisk nadzoru poznieczuleniowego. 
  • Modernizacja gabinetów konsultacyjnych i utworzenie dodatkowego zaplecza zabiegowego w Poradni Otolaryngologicznej.
  • Zakup sprzętu i infrastruktury okołozabiegowej.

W ramach prac przewidziano kompleksową modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz doposażenie w specjalistyczne instalacje medyczne, wydzielenie z oddziału nowych funkcji w tym izolatorium, modernizację i adaptację węzłów sanitarnych i łazienek, modernizację i adaptację pomieszczeń oraz zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego i około-medycznego.