Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019

 

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 realizowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu składa się z 41 projektów.

Każdy Projekt obejmuje cztery działania:

 1. Akcje informacyjne
 2. Działania informacyjno – edukacyjne dla rodziców/opiekunów oraz dzieci
 3. Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych
 4. Konferencje szkoleniowe dla personelu medycznego

Celem głównym Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.

Cele szczegółowe Programu:

 • objęcie badaniami całej populacji uczniów kl I szkół podstawowych z 4 miast na ramach powiatu i 37 powiatów
 • umożliwienie dzieciom wczesnej diagnostyki i/lub leczenia zaburzeń słuchu u dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego
 • podniesienie świadomości rodziców/opiekunów, a także pracowników oświaty na temat celowości wykonywania badań przesiewowych słuchu
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania zaburzeń słuchu u dzieci rozpoczynających naukę w szkole
 • zdobycie kompetencji personelu medycznego w zakresie organizacji badań przesiewowych słuchu

Oczekiwane efekty Programu:

 • zminimalizowanie konsekwencji wykrytych zaburzeń słuchu poprzez odpowiednie działania diagnostyczne, lecznicze i terapeutyczne
 • zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej etiologii zaburzeń słuchu
 • zwiększenie wiedzy dotyczącej higieny słuchu
 • zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej przesiewowych badań słuchu
 • zwiększenie wykrywalności zaburzeń słuchowych u dzieci poprzez upowszechnienie wykonywania przesiewowych badań słuchu
 • zwiększenie dostępności do badań słuchu w rejonach pozamiejskich
 • zwiększenie umiejętności i kompetencji personelu medycznego w wykrywaniu wad słuchu u dzieci
 • określenie skali problemu wad słuchu u dzieci z terenu województwa mazowieckiego

Realizowane Projekty:

1. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie miasta Płocka w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 168 928,56 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 135 142,85 zł

2. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie miasta Ostrołęki w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 71 038,94 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 56 831,15 zł

3. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie miasta Radomia w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 293 405,49 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 234 724,39 zł

4. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie miasta Siedlce w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 128 223,63 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 102 578,90 zł

5. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu białobrzeskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 53 891,80 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 43 113,44 zł

6. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu ciechanowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 111 433,55 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 89 146,84 zł

7. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu garwolińskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 178 598,29 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 142 878,63 zł

8. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu gostynińskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 60 230,62 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 48 184,50 zł

9. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu grodziskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 186 907,51 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 149 526,01 zł

10. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu grójeckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 131 414,42 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 105 131,54 zł

11. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu kozienickiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 64 068,80 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 51 255,04 zł

12. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu legionowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 231 556,68 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 185 245,34 zł

13. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu łosickiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 50 780,48 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 40 624,38 zł

14. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu makowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 59 946,05 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 47 956,84 zł

15. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu mińskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 252 931,21 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 202 344,97 zł

16. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu mławskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 110 575,54 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 88 460,43 zł

17. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu nowodworskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 131 542,47 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 105 233,98 zł

18. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu ostrołęckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 117 829,93 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 94 263,94 zł

19. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu ostrowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 115 133,43 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 92 106,74 zł

20. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu otwockiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 197 826,20 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 158 260,96 zł

21. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 342 612,89 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 274 090,31 zł

22. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu płockiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 145 449,05 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 116 359,24 zł

23. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu płońskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 125 132,31 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 100 105,85 zł

24. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu pruszkowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 282 389,85 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 225 911,88 zł

25. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu przasnyskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 72 965,04 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 58 372,03 zł

26. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu pułtuskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 73 459,60 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 58 767,68 zł

27. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu radomskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 212 497,30 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 169 997,84 zł

28. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu siedleckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 135 591,80 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 108 473,44 zł

29. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu sierpeckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 73 384,14 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 58 707,31 zł

30. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu sochaczewskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 134 095,15 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 107 276,12 zł

31. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu sokołowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 77 232,80 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 61 786,24 zł

32. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 186 656,21 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 149 324,97 zł

33. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu węgrowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 107 157,41 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 85 725,93 zł

34. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 332 136,07 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 265 708,86 zł

35. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 132 552,48 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 106 041,98 zł

36. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu zwoleńskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 51 155,93 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 40 924,74 zł

37. Tytuł Projektu: „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu żyrardowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.
Całkowita wartość projektu: 125 894,75 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 100 715,80 zł

38. Tytuł Projektu: Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu lipskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
Całkowita wartość Projektu: 42 438,21 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 33 950,57 zł

39. Tytuł Projektu: Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu przysuskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
Całkowita wartość Projektu: 56 749,56 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 45 399,65 zł

40. Tytuł Projektu: Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu szydłowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
Całkowita wartość Projektu: 57 199,21 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 45 759,37 zł

41. Tytuł Projektu: Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu żuromińskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
Całkowita wartość Projektu: 46 755,06 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 43 481,99 zł