Program rozwoju ogólnopolskiej sieci ośrodków telerehabilitacji słuchowej

Tytuł projektu: Program rozwoju ogólnopolskiej sieci ośrodków telerehabilitacji słuchowej

Czas trwania: styczeń 2009 – kwiecień 2011

Dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego PL0384  – Priorytet 5-Opieka Zdrowotna i Opieka nad Dzieckiem

Wartość projektu: 1 399 444 EUR

Wartość dofinansowania: 839 666 EUR

Opis: Projekt pozwolił na stworzenie nowoczesnego systemu telemedycznego poprzez organizację sieci ośrodków telerehabilitacji słuchowej wyposażonych w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny – ośrodek centralny i 20 ośrodków partnerskich. Stanowiska we wszystkich ośrodkach złożone są z zaawansowanych urządzeń do nawiązywania połączeń telekonferencyjnych oraz z systemów komputerowych wyposażonych w specjalistyczne kliniczne interfejsy diagnostyczne oraz aplikacje konieczne do programowania procesorów mowy implantów ślimakowych.

Celem projektu była poprawa jakości życia osób z zaburzeniami słuchu i mowy w Polsce poprzez zastosowanie rozwiązań telemedycznych. Telemedycyna, łącząc medycynę i telekomunikację, umożliwia świadczenie usług medycznych na odległość, tym samym niwelując bariery geograficzne i finansowe związane z przemieszczaniem się pacjentów do specjalistycznych ośrodków medycznych, oraz zwiększa dostęp pacjentów do doświadczonej, wykwalifikowanej kadry, a specjalistom udostępnia nowoczesne metody uczenia się i zdobywania doświadczenia.

Dzięki projektowi stworzono nowe miejsca pracy w strukturze sieci ośrodków telerehabilitacji. Nastąpiło podniesienie kompetencji specjalistów z całej sieci w zakresie innowacyjnej metody telerehabilitacji. Projekt umożliwił propagowanie informacji o nowoczesnych formach leczenia ubytku słuchu i rehabilitacji słuchowej wśród nauczycieli i specjalistów z lokalnych szkół, ośrodków rehabilitacyjnych oraz rodziców poprzez spotkania telekonferencyjne ze specjalistami z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Projekt był podstawą do stworzenia pierwszej w świeci Krajowej Sieci Teleaudiologii.