Światowe Centrum Słuchu

Tytuł Projektu: Światowe Centrum Słuchu
Czas trwania: 2009 – 2014

Współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 2.1.

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Departament Wdrożeń i Innowacji

Wartość projektu: 119 531 915,84 PLN
Wartość dofinansowania: 87 237 466,60 PLN

Opis: Celem projektu była rozbudowa Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach i stworzenie wyjątkowego w skali światowej Światowego Centrum Słuchu. Projekt swym zakresem obejmował przede wszystkim budowę budynku nowego skrzydła szpitala w Kajetanach oraz jego wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny zapewniający możliwość realizacji projektów badawczych na światowym poziomie.

10 maja 2012r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowego skrzydła budynku w Kajetanach i uruchomienie jego działalności klinicznej, naukowej i dydaktycznej. Obecnie, w końcowym etapie realizacji projektu. Centrum jest zarówno nowoczesnym szpitalem, świadczącym usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie, wyposażonym w unikalną aparaturę medyczną, z ogromnym zapleczem technicznym, jak i znakomicie przygotowanym centrum naukowo-szkoleniowo-konferencyjnym, prowadzącym szeroko zakrojoną działalność badawczą i edukacyjną umożliwiającą szkolenia specjalistów z całego świata, z obszaru medycyny, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki i surdopsychologii.

Do innowacyjnego zaplecza infrastrukturalnego można zaliczyć m.in.: 2 studia multimedialne telemedycyny oraz Pracownię Anatomii Klinicznej Głowy i Szyi – realizującą działania statutowe Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie badań nad morfologią struktur głowy i szyi, a w szczególności narządu przedsionkowo – ślimakowego oraz prowadzącą działalność dydaktyczną. Pracownia jest połączona nowoczesnym systemem audio-video z salami operacyjnymi oraz salami konferencyjnymi. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń chirurgicznych na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych. Jest to największa, o tym profilu, pracownia na świecie.
Obecnie trwają prace wykończeniowe.

logo INNOWACYJNA_GOSPODARKA                    logo UE

Portal Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Portal Programu Innowacyjna Gospodarka:  http://www.poig.gov.pl
Portal Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:  http://www.mrr.gov.pl
Portal Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/aktualnosci/
Portal Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/index_pl.htm