System do wykrywania zaburzeń smaku i węchu oparty na badaniu wykonywanym samodzielnie w domu pacjenta.

Nazwa Projektu: System do wykrywania zaburzeń smaku i węchu oparty na badaniu wykonywanym samodzielnie w domu pacjenta.

Nazwa Programu lub funduszu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Koszty całkowite: 3 407 483,60 PLN.
Wartość dofinansowania: 2 572 147,87 PLN.
Wkład własny: 835 335,73 PLN.
Okres realizacji: 2020 – 2022.

Celem Projektu było opracowanie serwisu do samodzielnego i zdalnego przeprowadzania badań przesiewowych smaku i węchu, w oparciu o testy stworzone w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Zaburzenia smaku i węchu mogą stanowić jeden z pierwszych objawów zakażenia wirusem SARS-CoV2. Powstał autonomiczny serwer centralny do gromadzenia wyników i analizy danych ankietowych, który przyczynia się do wykrywania zagrożeń cywilizacyjnych i epidemiologicznych dotyczących narządów zmysłów smaku i węchu.

Rezultatem Projektu jest nowa usługa realizowana w oparciu o telemedycynę, która pozwala na wykonywanie badań przesiewowych dla szerokiej grupy odbiorców w sposób zdalny, bez wsparcia ze strony wykwalifikowanego personelu medycznego. Możliwość zdalnego wykonania badań przesiewowych smaku i węchu pozwala na wyeliminowanie konieczności dojazdu pacjentów do placówek medycznych wykonujących testy. Umożliwia również wykonywanie testów bez bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi, co jest szczególnie istotne w przypadku badań u osób z chorobami zakaźnymi. System zaprojektowany został w oparciu o standard danych eHR, wykorzystywany również w Kapsule Badań Zmysłów, co pozwoli na wspólną agregację i analizę, a także uzyskiwanie dodatkowych danych z dwóch systemów lub wymianę danych z innymi systemami medycznymi.

Rozpoczęcie prac badawczo – rozwojowych oraz rezultaty, które Wnioskodawca uzyskał na poszczególnych etapach Projektu mogą stanowić podstawę do rozpoczęcia realizacji kolejnych projektów badawczych, w wyniku których powstaną nowe innowacyjne produkty i usługi.

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.