Utrzymanie Mobilnej Kapsuły Badań Zmysłów – urządzenia do badań przesiewowo-diagnostycznych zmysłów.

Nazwa Projektu: Utrzymanie Mobilnej Kapsuły Badań Zmysłów – urządzenia do badań przesiewowo-diagnostycznych zmysłów.
Nazwa Programu lub funduszu: Dotacja podmiotowa na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego (SPUB).

Koszty całkowite: 4 673 556 PLN.
Wartość dofinansowania: 2 725 236 PLN.
Wartość wkładu własnego: 1 948 320 PLN.
Okres realizacji: 2020 – 2022.

Mobilna Kapsuła Badań Zmysłów to zintegrowany system urządzeń do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów. Jest to jedyne tak unikatowe urządzenie na świecie, które umożliwia równoczesne badanie zmysłów: słuchu, wzroku, węchu, smaku i równowagi pod kątem możliwości podejmowania wczesnych interwencji, wykrywania zagrożeń i chorób cywilizacyjnych w starzejących się społeczeństwach oraz opierania polityki zdrowotnej państwa na wynikach profilaktycznych badań populacyjnych. Kapsuła powstała z inicjatywy Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – Prof. dr hab. n. med. dr h. c. multi Henryka Skarżyńskiego, przy wsparciu specjalistów z dziedzin: otolaryngologii, audiologii i okulistyki, a także inżynierii biomedycznej, materiałowej oraz telemedycyny. Unikatowym rozwiązaniem jest system centralny Kapsuły, który umożliwia współpracę z Portalem Pacjenta, na który można zarejestrować się samodzielnie z dowolnego miejsca, przy użyciu komputera, tabletu lub telefonu z dostępem do Internetu.

W ramach Projektu realizowane będą zadania naukowe z wykorzystaniem Mobilnej Kapsuły Badań Zmysłów.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków budżetu państwa.