Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie protetyki słuchu

logotypy Branżowe Centra Umiejętności

Tytuł przedsięwzięcia: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie protetyki słuchu na terenie Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzącego Policealną Szkołę Audiologii w Kajetanach o numerze umowy: KPO/23/1/BCU/W/0038.

Lider przedsięwzięcia: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, który prowadzi Policealną Szkołę Audiologii na terenie Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, w projekcie organ prowadzący tworzoną nową placówkę  oświatową BCU

Podmiot branżowy: Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu z Poznania, w projekcie jednostka certyfikująca w BCU

Partner dodatkowy: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w projekcie organ wspierający merytorycznie i kadrowo powstające BCU

Termin realizacji przedsięwzięcia: 01.05.2023 r. – 30.06.2026 r.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy dla całego przedsięwzięcia: 12 668 553,71 zł netto

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju i promocja nowoczesnego kształcenia zawodowego w branży protetyki słuchu poprzez zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół zawodowych z sektorem biznesu, uczelniami i pracodawcami.

Etapy realizacji przedsięwzięcia:

  1. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności na terenie Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzącego Policealną Szkołę Audiologii w Kajetanach obejmujące adaptację istniejącej infrastruktury, zakup wyposażenia pracowni otoplastycznej, protetycznej i diagnostycznej oraz wpisanie BCU do systemu oświaty.
  2. Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie protetyki słuchu polegające na podnoszeniu kwalifikacji istniejącej kadry zawodowej zgodnie z zapotrzebowaniem rynku w branży protetyki słuchu oraz wsparcie osób chcących nabyć nowe umiejętności. Planowane jest utworzenie 7 nowych kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej odpowiadających na potrzeby nowoczesnej protetyki słuchu: protezowanie słuchu za pomocą urządzeń wszczepialnych, protezowanie słuchu u małych dzieci, polski język migowy, opieka protetyczna nad pacjentem z wadą słuchu w wieku 75+, diagnostyka i dopasowanie pomocy słuchowych u pacjentów ze współistniejącymi zespołami obciążeń, diagnozowanie słuchu za pomocą metod obiektywnych oraz otoplastyka. Łącznie planowane jest przeszkolenie 200 osób na kursach kwalifikacjach oraz innych szkoleniach dedykowanych osobom dorosłym, osobom młodym do 26 roku życia oraz nauczycielom kształcenia zawodowego.

Koordynator projektu Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie protetyki słuchu z ramienia Lidera:
dr n. med. i n. o zdr. Edyta Piłka, Pracownia Ponadstandardowych Badań Diagnostycznych Narządu Słuchu w Zakładzie Audiologii Eksperymentalnej, e-mail: e.pilka@ifps.org.pl; bcu@ifps.org.pl  

Więcej informacji o tworzeniu i wsparciu funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności można znaleźć na stronach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu