Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, powonienia, smaku), akronim INNOSENSE

Czas trwania projektu: listopad 2014 – kwiecień 2018
Instytucja współfinansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Projekt realizowany w konsorcjum:

  • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – lider
  • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – partner
  • Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – partner
  • Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – partner
  • Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. – partner
  • Greenfusion Sp. z o.o. – partner

Opis: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do praktyki medycznej na terenie całego kraju wielofunkcyjnej kapsuły diagnostyczno – rehabilitacyjnej. Zespół narzędzi zawarty w jednym uniwersalnym stanowisku umożliwiać będzie diagnostykę wielu narządów zmysłów – słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku – oraz narządu mowy, a także rehabilitację pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami w/w narządów, w tym również monitoring i telerehabilitację osób ze wszczepionym implantem słuchowym.

Obecnie nie ma na świecie takiego systemu urządzeń, dzięki któremu można wykonać badanie najważniejszych narządów zmysłów i mowy, w jednym miejscu i krótkim czasie. Aby diagnozować kolejne narządy, pacjenci muszą odwiedzić kilka ośrodków – oznacza to wiele wizyt i nierzadko długie miesiące oczekiwań na konsultacje. Dla wielu diagnostyka jest na tyle uciążliwa, że rezygnują z badań i leczenia.

Stworzenie innowacyjnej kapsuły diagnostyczno – rehabilitacyjnej, która będzie mogła być instalowana w różnych ośrodkach terenowych, przyczyni się do upowszechnienia i poprawy dostępu do badań profilaktycznych osób z zaburzeniami wielu narządów zmysłów, a także ich rehabilitację.