Odzyskiwanie utraconego słuchu

Tytuł projektu: Odzyskiwanie utraconego słuchu

Marie Curie actions-Transfer of Knowledge – FP6 – MOBILITY
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 431 725 EUR

Projekt realizowany w konsorcjum
Koordynator:
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Partnerzy:

  • Audiology Department Royal Hampshire County Hospital (Wielka Brytania)
  • Institut für Audiopädagogik An-Institut Der Universität zu Köln (Niemcy)
  • University of Granada (Hiszpania)
  • Clinic for Phoniatrics and Pedaudiology, Dept of Orl, Technical University Munich (Niemcy)

Opis: Utrata słuchu jest jednym z najbardziej powszechnych i uciążliwych zaburzeń, negatywnie wpływających na szereg aspektów życia. Celem projektu „Remediation of Hearing Loss” (akr. HearingTreat) było wzmocnienie międzynarodowej pozycji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w dziedzinie otolaryngologii i audiologii, a także wzmocnienie potencjału Instytutu w zakresie zaawansowanych nowych terapii stosowanych w leczeniu uszkodzeń słuchu.

Głównym celem projektu był transfer wiedzy oraz podniesienie kompetencji zespołu Instytutu, w celu:

  • rozwijania zaawansowanych, interdyscyplinarnych badań dotyczących zachowania słuchu po wszczepieniu implantów ślimakowych
  • połączonej stymulacji z użyciem implantu ślimakowego i aparatu słuchowego (nazwanej stymulacją elektryczno-akustyczną lub EAS).

Zespół koordynatora projektu przeprowadził szereg operacji, w tym pionierskie procedury chirurgiczne leczenia częściowej głuchoty z użyciem implantu ślimakowego (PDCI), osiągając bezkonkurencyjne wyniki zachowania słuchu i tworząc ogromną grupę pacjentów korzystających ze stymulacji elektryczno-akustycznej. Grupa ta jest największą homogeniczną grupą w skali globalnej.