Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest wiodącym w Polsce instytutem badawczym (kategoria A) oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi oraz zatok. Zgodnie z polskim prawem jest to jednostka publiczna, której działalność podlega Ustawie o instytutach badawczych  i innych ustawach dotyczących nauki oraz Ustawie o działalności leczniczej. Jako placówka medyczna reprezentuje ona najwyższy poziom referencyjny. Instytut został powołany w 1996 roku przez Ministra Zdrowia. Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński.

Światowe  Centrum Słuchu jest z najważniejszą jednostką Instytutu, w której prowadzona jest główna działalność naukowa, dydak­tyczna i kliniczna. Znajduje się ono w Kajetanach, 20 km od centrum Warszawy.

Instytut posiada również ośrodki filialne w: Krakowie, Łebie i Radomiu, przygotowywane do oddania Centrum Rehabilitacji w Ciechocinku oraz ośrodki współpracujące w: Katowicach, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Gdańsku, Opolu.

czytaj więcej …