Cechy techniki Rezonansu Magnetycznego

 • Dobry kontrast obrazu, szczególnie nadaje się do obrazowania tkanek miękkich.
 • Submilimetrowa rozdzielczość przestrzenna.
 • Rozdzielczość czasowa umożliwiająca obrazowanie w czasie rzeczywistym ruszających się organów (dynamic MRI).
 • Możliwość obrazowania wielu warstw jednocześnie w dowolnej płaszczyźnie (3D Imaging).
 • Możliwość uzyskania parametrów funkcjonalnych badanej tkanki (dyfuzja, perfuzja, przepływ, temperatura).
 • Możliwość obrazowania funkcji mózgu (functional MRI).
 • Możliwość badania składu ilościowego substancji (Spektroskopia MR).
 • Możliwość nieinwazyjnego obrazowanie naczyń krwionośnych (angiografia MR).
 • Tomografia interwencyjna (możliwość obrazowania w czasie trwania zabiegu).
 • Nieinwazyjność.
 • Wysoka cena badania.
 • Artefakty związane z zakłóceniem jednorodności pola magnetycznego przez metalowe przedmioty.