Obrazowanie biomedyczne

 • Cechy techniki Rezonansu Magnetycznego

  Dobry kontrast obrazu, szczególnie nadaje się do obrazowania tkanek miękkich. Submilimetrowa rozdzielczość przestrzenna. Rozdzielczość czasowa umożliwiająca obrazowanie w czasie rzeczywistym ruszających się organów (dynamic MRI). Możliwość obrazowania wielu warstw jednocześnie w dowolnej płaszczyźnie (3D Imaging). Możliwość uzyskania parametrów funkcjonalnych badanej tkanki (dyfuzja, perfuzja, przepływ, temperatura). Możliwość obrazowania funkcji mózgu (functional MRI). Możliwość badania składu ilościowego substancji (Spektroskopia MR). 

 • Informacje o środku kontrastowym

  Informacje o środkach kontrastowych stosowanych do badań w rezonansie magnetycznym Środek kontrastowy jest to substancja podawana dożylnie podczas wykonywania badania Rezonansu Magnetycznego. Ma na celu poprawienie jakości obrazu i zwiększenie skuteczności diagnostycznej badania. Dawkę środka kontrastowego dobiera się w zależności od masy ciała osoby badanej. Środek kontrastowy stosowany do badań Rezonansu Magnetycznego różni się od środków kontrastowych stosowanych przy wykonywaniu badań rentgenowskich (tomografia komputerowa, urografia). Może 

 • Jak przebiega badanie rezonansu magnetycznego?

  Przed badaniem pacjent powinien zapoznać się z informacjami zawartymi w dziale „Przygotowanie pacjenta do badania” Po przybyciu do pracowni pacjent zostanie poproszony o dostarczenie danych potrzebnych do zarejestrowania (skierowanie, dowód osobisty, dokument potwierdzający ubezpieczenie) oraz wypełnienie ankiety (o ile wcześniej jej nie wypełnił), a także o opisanie dolegliwości. Przed wejściem do pomieszczenia z aparatem MR pacjent musi pozostawić wszystkie metalowe przedmioty tj.  karty magnetyczne, komórki  oraz inne urządzenia elektroniczne w przebieralni lub pod opieką osoby 

 • Przeciwwskazania do badania RM

  Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do wykonania badania MR są: Stymulator serca oraz wszystkie inne biostymulatory Wewnętrzne protezy słuchowe (implanty) Obiekty metalowe w obrębie ciała, w szczególności okolice oczu Klipsy naczyniowe np. po operacjach tętniaka Niewydolność nerek w przypadku konieczności podania kontrastu Względnymi przeciwwskazaniami są: Metalowe endoprotezy, stabilizatory kręgosłupa, jakiekolwiek implanty ortopedyczne: gwoździe, śruby, druty, pręty, klipsy, płytki jeżeli nie występują w okolicy badanej Pierwszy trymestr ciąży 

 • Przygotowanie do badania RM

  Badanie MR nie wymaga żadnego przygotowania ze strony pacjenta, prosimy jedynie o zastosowanie się do poniższych zaleceń: Diagnostyka MR nie wymaga od pacjenta bycia na czczo. Zaleca się jednak by na 3 – 5 godz. przed planowanym badaniem nie spożywać posiłków, napojów, używek. Pacjent może przyjmować wszystkie leki zgodnie z wymogami prowadzonej terapii popijając je niewielką ilością niegazowanej wody. Osoby przyjmujące insulinę powinny umówić termin badania na rano i zabrać ze sobą 

 • Wyposażenie pracowni – Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego

  Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego wyposażone zostało w wysokopolowy skaner rezonansu magnetycznego w indukcja pola głównego 3T – skaner MAGNETOM Trio TIM System firmy Siemens. Dzięki zastosowaniu technologii TIM (Total Imaging Matrix) aparat ten umożliwia szybkie, elastyczne i z dużą dokładnością obrazowanie. Co to znaczy szybkie, elastyczne z dużą dokładnością: szybkie – mimo iż w 3T skanerze procesy relaksacji zachodzą dłużej niż w klinicznych aparatach o polu