Wyposażenie pracowni – Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego

Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego wyposażone zostało w wysokopolowy skaner rezonansu magnetycznego w indukcja pola głównego 3T – skaner MAGNETOM Trio TIM System firmy Siemens.

Dzięki zastosowaniu technologii TIM (Total Imaging Matrix) aparat ten umożliwia szybkie, elastyczne i z dużą dokładnością obrazowanie. Co to znaczy szybkie, elastyczne z dużą dokładnością: szybkie – mimo iż w 3T skanerze procesy relaksacji zachodzą dłużej niż w klinicznych aparatach o polu 1,5T, to silniejszy sygnał otrzymywany w czasie badania pozwala na skrócenie czasu badania bez utraty jakości obrazów. Przeciętne badanie trwające 30 min na skanerze 1,5T trwa ok. 20 min. Elastyczne – w stole zamontowane są cewki dedykowane do badań kręgosłupa, badania głowy, szyi czy brzucha wymagają dodatkowych cewek, a ich montaż czy podłączenie jest stosunkowo proste, a oprogramowanie sygnalizuje jaki układ cewek aktualnie jest aktywny. Skaner został wyposażony w kilka cewek płaskich, które mogą być stosowane np. przy badaniach barku, stawu kolanowego. Dokładne – pozwala na uzyskanie obrazów o rozdzielczości znacznie poniżej milimetra (we wszystkich kierunkach) w klinicznie akceptowalnym czasie. Zastosowana technika redukcji artefaktów ruchowych umożliwia otrzymanie diagnostycznych obrazów nawet u osób, które ruszały się podczas badania i eliminuje konieczność powtarzania badania czy podawania środków anestezjologicznych.

Skaner został wyposażony w oprogramowanie umożliwiające analizę danych z badań czynnościowych fMRI w czasie trwania badania, pakiet oprogramowania dla badań tensora dyfuzji (DTI), pakiet oprogramowania umożliwiający nakładanie obrazów anatomicznych, map z aktywacji z badań czynnościowych czy np. z badań DTI. Graficzne możliwości oprogramowania pozwalają na pełną trójwymiarową prezentację otrzymanych badań. Możliwe jest również automatyczne połączenie obrazów poszczególnych części ciała dla danej osoby w jedną całość.

Skaner został wyposażony w technikę umożliwiającą obrazowanie SWI (ang. Susceptibility Weighted Imaging) to nowa technika umożliwiająca obrazowanie drobnych krwawień (tzn. uszkodzenia naczyń, krwawiące guzy). Prowadzone dotychczasowe statystyki, przez USA Procedure MIX z roku 2005, dotyczące wykorzystania badań MRI pokazują że ponad 59% wszystkich badań dotyczy badań z dziedziny neurologii. Zwiększenie zastosowania MRI w dziedzinie neurologii umożliwiają szczególnie dwie cechy skanerów – wysokie pole i technika równoległego obrazowania. Te dwie cechy zwiększają rozdzielczość i pozwalają na stosowanie zaawansowanych anatomicznych i funkcjonalnych metod w badaniach rutynowych. Elastyczna kombinacja cewek umożliwia ukierunkowywanie badań na specyficzne patologie.

Dodatkowym wyposażeniem Centrum jest aparat do rejestracji EEG – 64 kanałowy firmy Neuroscan, co umożliwi jednoczesną rejestrację przebiegów elektrofizjologicznych (EEG, EKG czy sygnał z pulsoksymetru) jak i obrazów z badania fMRI. Ta jednoczesna rejestracja umożliwi wykorzystanie atutów obu technik – rozdzielczości czasowej dostępnej przy badaniu elektroencefalograficznym i rozdzielczości przestrzennej badania technika rezonansu magnetycznego. W najbliższym czasie zostanie zainstalowany skaner CT.