Informacje o środku kontrastowym

Informacje o środkach kontrastowych stosowanych do badań w rezonansie magnetycznym

  • Środek kontrastowy jest to substancja podawana dożylnie podczas wykonywania badania Rezonansu Magnetycznego. Ma na celu poprawienie jakości obrazu i zwiększenie skuteczności diagnostycznej badania.
  • Dawkę środka kontrastowego dobiera się w zależności od masy ciała osoby badanej.
  • Środek kontrastowy stosowany do badań Rezonansu Magnetycznego różni się od środków kontrastowych stosowanych przy wykonywaniu badań rentgenowskich (tomografia komputerowa, urografia). Może być stosowany nawet u pacjentów z reakcją alergiczną na kontrast stosowany w badaniach rentgenowskich.
  • Środek kontrastowy stosowany w badaniach Rezonansu Magnetycznego może powodować działania niepożądane. Występują one bardzo rzadko. Jeśli wystąpią, mają charakter łagodny lub umiarkowany i są przemijające.
  • Wśród działań niepożądanych opisywane są: swędzenie, uczucie łaskotania lub drętwienia rąk bądź stóp, ból i zawroty głowy, mdłości, wymioty, uczucie gorąca, uczucie pieczenia oraz zaburzenia odczuwania smaku.
  • W literaturze sporadycznie donoszono również o ciężkich i zagrażających życiu reakcjach niepożądanych, jak również o zgonach.
  • U osób z niewydolnością nerek podanie środka kontrastowego może być przyczyną postępującego włóknienia układowego, stąd odradza się podawanie go u chorych z nasiloną niewydolnością nerek.
  • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.
  • Środki kontrastowe przeznaczone do badań Rezonansu Magnetycznego nie wchodzą w interakcje z innymi lekami i wydalane są w postaci niezmienionej przez nerki oraz w niewielkim stopniu przez wątrobę.
  • Nie stwierdzono wpływu środka kontrastowego na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Na życzenie pacjenta udostępniamy ulotkę informacyjną producenta kontrastu.