Jak przebiega badanie rezonansu magnetycznego?

Przed badaniem pacjent powinien zapoznać się z informacjami zawartymi w dziale „Przygotowanie pacjenta do badania”

  • Po przybyciu do pracowni pacjent zostanie poproszony o dostarczenie danych potrzebnych do zarejestrowania (skierowanie, dowód osobisty, dokument potwierdzający ubezpieczenie) oraz wypełnienie ankiety (o ile wcześniej jej nie wypełnił), a także o opisanie dolegliwości.
  • Przed wejściem do pomieszczenia z aparatem MR pacjent musi pozostawić wszystkie metalowe przedmioty tj.  karty magnetyczne, komórki  oraz inne urządzenia elektroniczne w przebieralni lub pod opieką osoby towarzyszącej. Szczególnie należy pamiętać o usunięciu z włosów spinek, wsuwek, oraz klipsów. Dodatkowo kobiety proszone są o niestosowanie mocnego makijażu.
  • Jeżeli badanie wymaga podania środka kontrastowego (zleconego przez lekarza kierującego lub przez lekarza radiologia w pracowni), pacjentowi zostanie założony wenflon, a w trakcie badania zostanie podany kontrast (uprzejmie prosi się pacjentów o dokładne zapoznanie się z przygotowaniem do takiego badania). Stosowane środki kontrastowe cechuje mała liczba niepożądanych objawów.
  • Następnie pacjent wprowadzany jest do pomieszczenia z aparatem, gdzie kładzie się na specjalnym łóżku. Na okolicę badaną nakłada się cewkę umożliwiającą odbiór sygnału z głębi ciała, co zarazem pozwala uzyskać dokładniejszy obraz badanej okolicy.
  • Pacjent nie może ruszać się podczas badania, które trwa od 20 do 60 minut. Ruch ciała powoduje artefakty, które wpływają niekorzystnie na czytelność i ocenę badania. Pomieszczenie z aparatem MR jest klimatyzowane, temperatura wynosi 220C.
  • Badaniu towarzyszy znaczny hałas, dlatego pacjentowi zakładane są słuchawki. Może także wystąpić uczucie ciepła zwłaszcza w okolicy badanej oraz odczuwalne drżenie stołu. Pacjent ma stały kontakt z personelem medycznym poprzez sygnalizator, który dostaje do ręki oraz mikrofon.