Wykład prof. Henryk Skarżyński w Szkole Głównej Handlowej

W dniu 12 kwietnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład nt. “Polskie sukcesy: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu“, czyli jak w Polsce osiągnąć sukces na skalę międzynarodową. Było to kolejne spotkanie w ramach cyklu seminariów Reforma dla Polski. Tematem wykładu była „Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa”.

Studenci przyszli menedżerowie, biznesmeni mogli zapoznać się nie tylko z naukowym dorobkiem Profesora, ale także z Jego osiągnięciami na polu organizacji i zarządzania związanymi z funkcjonowaniem Instytutu. Dla wielu słuchaczy był to pierwszy polski przykład sukcesu odniesionego na tak
wielką skalę.

W swojej prezentacji prof. Skarżyński szczególną uwagę zwrócił na skalę problemu, przekonując, że wady słuchu determinują rozwój mowy i języka, jakość edukacji i komunikacji, jakość życia i pracy.

Słuchacze mieli niepowtarzalną okazję przekonać się, jak bardzo poprawiło się funkcjonowanie w społeczeństwie i komunikacja z otoczeniem pierwszych pacjentów poddanych zabiegom wszczepienia implantów słuchowych.

Duże wrażenie na zebranych zrobiły osiągnięcia pracowników Instytutu w dziedzinie technologii teleinformatycznych, które zaowocowały wprowadzeniem – unikatowych w skali kraju – rozwiązań telerehabilitacji oraz telefittingu.

Profesor przedstawił też animację komputerową kolejnego wyzwania nowo wybudowanego Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

Spotkanie zakończyło się interesującą dyskusją i wieloma pytaniami, z których najczęściej przewijało się pytanie: jak osiągnąć taki sukces?

Trzeba dobrze zidentyfikować problem i wierzyć w to, co się robi. Tylko determinacja i ciężka praca gwarantują sukces. Ja kocham pracę i wtedy ona jest przyjemnością..