Tagi: audiologia

  • Badania diagnostyczne w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego

    Diagnostyka w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego jest jednym z elementów Programu Implantów Ślimakowych. Funkcjonowanie tego Programu wymaga zespołowej pracy specjalistów z wielu dziedzin, takich jak medycyna, inżynieria biomedyczna, akustyka, surdologopedia, psychologia, pedagogika specjalna. Leczenie z wykorzystaniem systemu implantu ślimakowego stosuje się zarówno u dzieci, jak i u dorosłych w następujących przypadkach: całkowita obustronna głuchota pre-, peri- i postlingwalna, głęboki ubytek słuchu, brak korzyści ze stosowania 

  • Wykład prof. Henryk Skarżyński w Szkole Głównej Handlowej

    W dniu 12 kwietnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład nt. “Polskie sukcesy: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu“, czyli jak w Polsce osiągnąć sukces na skalę międzynarodową. Było to kolejne spotkanie w ramach cyklu seminariów Reforma dla Polski. Tematem wykładu była „Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa”. Studenci przyszli menedżerowie, biznesmeni mogli zapoznać się nie tylko z naukowym dorobkiem Profesora, ale także z Jego osiągnięciami na polu