Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Zdrowie

 • Policealna Szkoła Audiologii zaprasza do rekrutacji

  Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.Uwaga!Trwa rekrutacja na rok szkolny 2022/2023.Dlaczego warto przyjść do nas: szkoła z 15-letnią tradycją, nauka trwa 4 semestry, nowoczesne sposoby nauczania, zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu, dostęp do świetnie wyposażonych gabinetów lekarskich, 100% zdawalność, dyplom zawodowy honorowany w Polsce i krajach U.E.Zapraszamy, dyrektor szkoły i wykładowcy. www.psa.ifps.org.pl

 • Cechy techniki Rezonansu Magnetycznego

  Dobry kontrast obrazu, szczególnie nadaje się do obrazowania tkanek miękkich. Submilimetrowa rozdzielczość przestrzenna. Rozdzielczość czasowa umożliwiająca obrazowanie w czasie rzeczywistym ruszających się organów (dynamic MRI). Możliwość obrazowania wielu warstw jednocześnie w dowolnej płaszczyźnie (3D Imaging). Możliwość uzyskania parametrów funkcjonalnych badanej tkanki (dyfuzja, perfuzja, przepływ, temperatura). Możliwość obrazowania funkcji mózgu (functional MRI). Możliwość badania składu ilościowego substancji (Spektroskopia MR). 

 • Informacje o środku kontrastowym

  Informacje o środkach kontrastowych stosowanych do badań w rezonansie magnetycznym Środek kontrastowy jest to substancja podawana dożylnie podczas wykonywania badania Rezonansu Magnetycznego. Ma na celu poprawienie jakości obrazu i zwiększenie skuteczności diagnostycznej badania. Dawkę środka kontrastowego dobiera się w zależności od masy ciała osoby badanej. Środek kontrastowy stosowany do badań Rezonansu Magnetycznego różni się od środków kontrastowych stosowanych przy wykonywaniu badań rentgenowskich (tomografia komputerowa, urografia). Może 

 • Jak przebiega badanie rezonansu magnetycznego?

  Przed badaniem pacjent powinien zapoznać się z informacjami zawartymi w dziale „Przygotowanie pacjenta do badania” Po przybyciu do pracowni pacjent zostanie poproszony o dostarczenie danych potrzebnych do zarejestrowania (skierowanie, dowód osobisty, dokument potwierdzający ubezpieczenie) oraz wypełnienie ankiety (o ile wcześniej jej nie wypełnił), a także o opisanie dolegliwości. Przed wejściem do pomieszczenia z aparatem MR pacjent musi pozostawić wszystkie metalowe przedmioty tj.  karty magnetyczne, komórki  oraz inne urządzenia elektroniczne w przebieralni lub pod opieką osoby 

 • Przeciwwskazania do badania RM

  Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do wykonania badania MR są: Stymulator serca oraz wszystkie inne biostymulatory Wewnętrzne protezy słuchowe (implanty) Obiekty metalowe w obrębie ciała, w szczególności okolice oczu Klipsy naczyniowe np. po operacjach tętniaka Niewydolność nerek w przypadku konieczności podania kontrastu Względnymi przeciwwskazaniami są: Metalowe endoprotezy, stabilizatory kręgosłupa, jakiekolwiek implanty ortopedyczne: gwoździe, śruby, druty, pręty, klipsy, płytki jeżeli nie występują w okolicy badanej Pierwszy trymestr ciąży 

 • Przygotowanie do badania RM

  Badanie MR nie wymaga żadnego przygotowania ze strony pacjenta, prosimy jedynie o zastosowanie się do poniższych zaleceń: Diagnostyka MR nie wymaga od pacjenta bycia na czczo. Zaleca się jednak by na 3 – 5 godz. przed planowanym badaniem nie spożywać posiłków, napojów, używek. Pacjent może przyjmować wszystkie leki zgodnie z wymogami prowadzonej terapii popijając je niewielką ilością niegazowanej wody. Osoby przyjmujące insulinę powinny umówić termin badania na rano i zabrać ze sobą 

 • Wyposażenie pracowni – Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego

  Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego wyposażone zostało w wysokopolowy skaner rezonansu magnetycznego w indukcja pola głównego 3T – skaner MAGNETOM Trio TIM System firmy Siemens. Dzięki zastosowaniu technologii TIM (Total Imaging Matrix) aparat ten umożliwia szybkie, elastyczne i z dużą dokładnością obrazowanie. Co to znaczy szybkie, elastyczne z dużą dokładnością: szybkie – mimo iż w 3T skanerze procesy relaksacji zachodzą dłużej niż w klinicznych aparatach o polu 

 • Wychowanie słuchowe szansą na rozwój komunikacji językowej Twojego dziecka

  „Chodzi mi o to, aby język giętki Powiedział wszystko, co pomyśli głowa.” Podstawowym środkiem służącym do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów między ludźmi jest mowa. Jej prawidłowy rozwój uzależniony jest od wielu czynników, ale dobry słuch należy do najważniejszych w procesie nabywania umiejętności werbalnego komunikowania się. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest propagatorem szeroko pojętej idei wychowania słuchowego, stanowiącego podstawę rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu. Czym 

 • Pomóż dziecku, pomóż sobie

  Co? Zapraszamy do korzystania z porad, konsultacji i zajęć organizowanych w Klinice Rehabilitacji. Chętnie służymy radą i pomocą wszystkim osobom, a w szczególności: 1. Dzieciom z trudnościami w nabywaniu umiejętności językowych (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy). 2. Dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z zaburzeniami słuchu. 3. Dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z wadami słuchu, które będą korzystać lub już korzystają z klasycznych aparatów słuchowych bądź implantów ślimakowych. 4. Rodzicom dzieci 

 • Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek”

  Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek” został powołany do życia w październiku 2000 r. i jest klubem zrzeszającym osoby korzystające z implantów ślimakowych i pniowych, ich rodziny i przyjaciół oraz tych wszystkich, którym problemy i potrzeby tej grupy ludzi są bliskie. Klub „Ślimaczek” działa w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” i nie ma własnej osobowości prawnej. Jego działalność wspiera również Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Cele i zadania Klubu: 1. Prowadzenie działalności informacyjnej 

 • Implant ślimakowy- rehabilitacja osób dorosłych

  Prawie każdy pacjent kwalifikowany do wszczepienia implantu zadaje w trakcie diagnozy przedoperacyjnej te same pytania: „Jak to będzie po operacji?”, „Jak będę słyszał?”. Ci, którzy mają świadomość, że implantacja niesie za sobą równocześnie konieczność rehabilitacji, pytają: „Jak się tego nauczę?”. Wszystkich pacjentów interesuje, na ile to nowe słyszenie będzie przypominało zapamiętane dźwięki. Dziesięć lat temu udzielenie odpowiedzi na to pytanie było dla nas, terapeutów, trudne. Wyobrażenie sobie 

 • Dziecko z wadą słuchu przed wszczepieniem i po wszczepieniu implantu ślimakowego

   Problemy rehabilitacji, na które warto zwrócić uwagę Twoje dziecko dostało aparaty słuchowe. Przed Tobą bardzo ważne zadanie: nauczyć dziecko noszenia aparatów słuchowych i korzystania z nich przez cały dzień. Najlepiej, gdy okres przyzwyczajania się dziecka do tego bardzo potrzebnego urządzenia będzie przebiegał bezkonfliktowo. Możesz zapytać audiologa lub logopedę, jak masz postępować w wypadku sprzeciwu dziecka. Jeśli lekarz uważa, że aparat słuchowy jest środkiem koniecznym do rozpoczęcia usprawniania 

 • Domowa Klinika Rehabilitacji

  Rehabilitacja jest bardzo ważnym etapem leczenia zaburzeń słuchu, głosu i mowy. Jest procesem długotrwałym oraz pracochłonnym, wymagającym dużego zaangażowania i kompleksowej wiedzy. Wynik leczenia, częstokroć bardzo drogiego, może być zniweczony przez brak odpowiedniej rehabilitacji. W procesie rehabilitacji ogromne znaczenie ma wiedza, doświadczenie, cierpliwość, zaangażowanie oraz ciągłość opieki. Wiele z tych cech może być spełnionych w domu rodzinnym. „Domowa Klinika Rehabilitacji” w swoich założeniach wspiera proces 

 • Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi

  Zawroty głowy i zaburzenia równowagi są równie częstym powodem zgłaszania się pacjentów do lekarza jak bóle głowy i podobnie jak bóle głowy są objawem wieloznacznym, tak co do rodzaju choroby, która je powoduje, jak i ich ciężkości – od lekkich do zagrażających życiu. Szacuje się, że są problemem około 25% populacji naszego kraju. Często są tak dotkliwe, że wpływają niekorzystnie na życie osobiste i zawodowe osoby na nie cierpiącej. Funkcjonowanie narządu równowagi W odróżnieniu od innych zmysłów, np. wzroku, słuchu, 

 • Szumy uszne w pytaniach i odpowiedziach

  Głośne i powtarzające się lub długo trwające hałasy są zwykle irytujące dla większości ludzi. Istnieje jednak pewna grupa osób, którzy nie są w stanie tolerować normalnych lub nieco głośniejszych dźwięków otoczenia. Dotyczy to osób zarówno z niedosłuchem, jak i ze słuchem prawidłowym. Tę zwiększoną wrażliwość na dźwięk określa się mianem nadwrażliwości słuchowej. W praktyce oznacza ona przykre, czasami wręcz bolesne odczuwanie takich dźwięków, które dla zdrowych osób nie stanowią żadnego problemu. Na podstawie 

 • Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa u dzieci

  Szumy uszne u dzieci stanowią istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Do niedawna było to zjawisko prawie nie znane w środowisku medycznym. Zespół Kliniki podjął się jako pierwszy w kraju, zorganizowania i wdrożenia tego programu do codziennej praktyki klinicznej. Wynika z niej, że dzieci o wiele rzadziej w porównaniu z dorosłymi narzekają na dokuczliwość szumu, czasami w ogóle nie zwracają na to uwagi. W większym stopniu ten problem dostrzegają rodzice. Chcą oni uzyskać od lekarzy informację czy szum 

 • Program „Terapii Dźwiękowej” jako poszerzone postępowanie z pacjentami z szumem usznym

  W ciągu ostatnich dwóch lat poszerzono zakres terapii pacjentów z szumem usznym. Wprowadzono i rozwinięto tzw. terapię dźwiękową jako uzupełnienie innych metod terapii szumów, a szczególnie metody TRT. Terapia dźwiękowa ma na celu wspomaganie procesu leczenia szumów i nadwrażliwości słuchowej. Pacjent może uczestniczyć w zajęciach grupowych lub/i indywidualnych. Terapia zakłada aktywny udział pacjenta, który angażuje się zarówno we współpracę z terapeutą, jaki i z innymi pacjentami w grupie. Terapia 

 • Program dopasowania systemu implantu ślimakowego

  Co to jest dopasowanie systemu implantu ślimakowego? Implant ślimakowy jest wysokiej klasy urządzeniem, które osobom z obustronną całkowitą głuchotą lub głębokim niedosłuchem stwarza szansę na odbieranie wrażeń słuchowych, czyli po prostu słyszenie. Zanim jednak implant ślimakowy przyniesie oczekiwane przez pacjenta efekty, dając mu możliwość odbierania dźwięków, a przede wszystkim rozumienia mowy, trzeba zaprogramować procesor mowy poprzez dobór odpowiednich parametrów stymulacji elektrycznej. Parametry te dobierane są indywidualnie