Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Tagi: implanty ślimakowe

Program dopasowania systemu implantu ślimakowego.

 • 14th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Technologies

  Odbywające się co dwa lata Międzynarodowe Konferencje Implantów Ślimakowych i Innych Technologii Wszczepialnych to cykl niezwykle prestiżowych spotkań naukowych poświęconych nie tylko zagadnieniom związanym z implantami słuchowymi, lecz także rehabilitacji i opiece nad osobami z zaburzeniami słuchu. Organizatorem tegorocznego spotkania w Toronto było Amerykańskie Stowarzyszenie Implantów Ślimakowych (American Cochlear Implant Alliance, ACI) we współpracy z Uniwersytetem w Toronto. Wiodącym tematem konferencji było stosowanie implantów słuchowych, głownie ślimakowych, w jednostronnej głuchocie. 

 • LION Global Otology – Neurotology Live Surgical Broadcast po raz jedenasty w Światowym Centrum Słuchu

  9 maja 2016 r. miała miejsce coroczna światowa wideokonferencja LION: Global Otology – Neurotology Live Surgical Broadcast. Podczas tych konferencji, organizowanych już od jedenastu lat, najlepsi chirurdzy z ośrodków otochirurgicznych na całym świecie zapraszani są do zaprezentowania ‘na żywo’ zawansowanych technik oto- i neurootologicznych. W tegorocznej wideokonferencji LION uczestniczyło 21 chirurgów z 17 ośrodków w Polsce, Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Włoszech, 

 • Profesor Henryk Skarżyński wyróżniony podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Implantów Ślimakowych i Innych Technologii Wszczepialnych (CI2016) w Toronto

  W dniu 12 maja 2016 w Toronto cztery osoby – prof. Wiliam Gibson z Sydney, prof. Thomas Balkany z Miami, prof. Henryk Skarżyński z Warszawy i prof. Thomas Lenarz z Hannoveru – otrzymały najwyższe wyróżnienie społeczności międzynarodowej za nadzwyczajny wkład w rozwój nauki i medycyny oraz zapewnienie optymalnych możliwości komunikacji międzyludzkiej współczesnych społeczeństw. Nagroda została przyznana prof. Henrykowi Skarżyńskiemu m.in. za przywództwo i inspirowanie swoim przykładem społeczności międzynarodowej przez stworzenie cieszącego się światową renomą ośrodka 

 • Spotkanie otolaryngologów, audiologów i foniatrów w Światowy Dzień dla Ucha i Słuchu

  W dniach 3-5 marca 2016 roku w Krynicy Zdrój odbyła się konferencja naukowa pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, organizowana pod patronatem prof. Henryka Skarżyńskiego, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Podczas spotkania świętowany był również Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu. Program naukowy konferencji dotyczył zagadnień z zakresu współczesnych metod diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji zaburzeń słuchu i mowy. Tematyka konferencji obejmowała również między innymi kwestie onkologiczne 

 • 20 lat Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu obchodzi w roku 2016 swoje 20-lecie. Nie ma w Polsce drugiego takiego ośrodka, który w tak krótkim czasie osiągnąłby tak wysoką pozycję nie tylko w kraju, lecz także na świecie. Ten wielki sukces to efekt pracy prof. Henryka Skarżyńskiego i jego zespołu. 25 lat temu rozpoczął on przygotowania do wdrożenia w Polsce programu implantów ślimakowych, przeprowadził wiele pionierskich operacji, stworzył w nauce światowej tzw. „polską szkołę otochirurgii” w leczeniu częściowej głuchoty. Z jego 

 • Prof. Henryk Skarżyński gościem wybitnego fotografika Czesława Czaplińskiego

  Czesław Czapliński od ponad 30 lat  fotografuje najbardziej znane osobistości ze świata biznesu, kultury, polityki, sportu (wśród nich znajdziemy takie postacie, jak  Leonard Bernstein, Oscar de la Renta, Catherine Deneuve, Placido Domingo, Umberto Eco). Od kilku sezonów w Łazienkach Królewskich prowadzi po nazwą „Artyści w Łazienkach” otwarte  spotkania, na które zaprasza wybitnych ludzi sztuki i kultury.   Jego rozmówcami byli m.in. Wiesław Ochman, prof. Marek Kwiatkowski,  Beata Tyszkiewicz. 

 • XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy

  Forum Ochrony Zdrowia od pięciu lat jest stałym elementem programu Forum Ekonomicznego w Krynicy, które odbyło się w dniach 8 – 10 września 2015 r. Dla uczestników tego Forum prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład na temat pionierskich dokonań zespołu Instytutu i nowatorskich rozwiązań telemedycznych wdrożonych w Światowym Centrum Słuchu. W tym roku podczas Forum Ochrony Zdrowia dyskutowano przede wszystkim o nadchodzącej reformie ochrony zdrowia,konsekwencjach ustawy 

 • 23. Rocznica pierwszego w Polsce wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej

  W dniu 16 lipca 1992 roku prof. Henryk Skarżyński przeprowadził pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego pacjentowi, który na skutek choroby ucha wewnętrznego stracił słuch. Ten zabieg był przełomem w polskiej otochirurgii. Formalnie możliwości szpitala klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie były ograniczone. Z tego m.in. powodu wraz z gronem wybitnych naukowców oraz przyjaciół została założona pozarządowa Fundacja Rozwoju Medycyny „Człowiek-Człowiekowi”. Pierwszym zadaniem Fundacji była organizacja 

 • Nowa generacja implantów ślimakowych – kolejny przełom w leczeniu głuchoty

  3 marca 2015 r. (Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu) w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyła się pierwsza w Polsce operacja wszczepienia nowej generacji implantu ślimakowego pozwalającego na wykonywanie badań MRI, a w przyszłości – na śledzenie zmian zachodzących w mózgu po podaniu bodźca akustycznego oraz elektrycznego. Zastosowanie ich po raz pierwszy w leczeniu częściowej głuchoty na takim poziomie jest pierwszym doniesieniem naukowym i medycznym we współczesnej medycynie na świecie. Stanowi 

 • Polski sukces na Symposium on Cochlear Implants in Children w Nashville

  Konferencja Symposium on Cochlear Implants in Children w Nashville, w grudniu 2014 roku, poświęcona była stosowaniu implantów ślimakowych u dzieci. W tym roku jej organizatorami byli Vanderbilt University Medical Center oraz American Cochlear Implant Alliance, stowarzyszenie założone niedawno przez największe amerykańskie ośrodki realizujące program implantów ślimakowych. Jednym z wiodących tematów sympozjum była chirurgia z zachowaniem resztek słuchu. Prof. Henryk Skarżyński, który ma w leczeniu częściowej głuchoty unikalne doświadczenie i jest uważany 

 • Warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii implantów ślimakowych XIX Window Approach Workshop (WAW) w Kajetanach

  W Światowym Centrum Słuchu odbyły się dniach 12-14 stycznia 2015 r. kolejne, dziewiętnaste już warsztaty WAW Window Approach Workshop. W szkoleniu wzięły udział 43 osoby, zaś w części praktyczno – otochirurgicznej – 13, w większości byli to przedstawiciele największego szpitala klinicznego w Iraku – Bagdad Medical City przy Uniwersytecie Medycznym w Bagdadzie. Oprócz nich w warsztatach uczestniczyli lekarze z Tadżykistanu i Kirgistanu. Podczas warsztatów WAW prezentowane 

 • 8th International Symposium on Objective Measures in Auditory Implants

  To konferencja poświęcona pomiarom obiektywnym wykonywanym podczas diagnostyki drogi słuchowej u użytkowników implantów ślimakowych. Odbywa się co dwa lata. W tym roku organizatorami International Symposium on Objective Measures in Auditory Implants byli: prof. Karen Gordon i prof. Blake Papsin z SickKids Hospital. To jedna z najbardziej znanych na świecie klinik pediatrycznych, w której realizowany jest program leczenia zaburzeń słuchu za pomocą implantów. Od wielu lat prowadzone są tam badania podstawowe i kliniczne przy użyciu 

 • 13th Hearing and Structure Preservation Workshop

  Warsztaty z tego cyklu odbywają się raz w roku i są poświęcone badaniom naukowym dotyczącym możliwości zachowania struktur ucha wewnętrznego po wprowadzeniu elektrody implantu ślimakowego. 13. warsztatom, które odbyły się w dniach 2–5 października 2014 r., przewodniczył prof. Shin-ichi Usami z Shinshu University School of Medicine w Japonii. W ciągu ostatnich lat naukowcy zgromadzili dowody na to, że wszczepienie implantu ślimakowego zapewnia lepsze korzyści słuchowe wówczas, gdy struktury ucha 

 • 19 rocznica powstania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu został utworzony 9 stycznia 1996 roku. W 19. rocznicę tego wydarzenia przedstawiamy historię tego miejsca i ludzi. Dziś w Kajetanach pod Warszawą działa Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Pionierska w Polsce operacja wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej przeprowadzona w 1992 r. przez prof. Henryka Skarżyńskiego, dała nie tylko szansę tysiącom niesłyszących pacjentów w naszym kraju, ale także stała się symbolicznym początkiem realizacji 

 • Specjalna edycja wideokonferencji LION poświęcona technikom chirurgicznym implantów ślimakowych

  W środę 10 grudnia 2014 r. miała miejsce specjalna, zimowa edycja popularnej światowej wideokonferencji szkoleniowej LION – Life International Otology Network pod hasłem „Cochlear Implant State of the Art”. W programie znalazło się 9 operacji pokazowych wszczepienia implantu ślimakowego transmitowanych z wiodących europejskich ośrodków specjalizujących się w implantach słuchowych: Kajetan, Hanoweru, Londynu, Florencji, Utrechtu i Poznania. Operacjom towarzyszyły wykłady oraz prezentacje producentów implantów. 

 • Nagroda na miarę Nobla

  4 grudnia 2014 r. w Monte Carlo poznaliśmy laureatów międzynarodowego konkursu  Prix Galien, który jest jednym z najbardziej znaczących konkursów na świecie, nagradzającym od 44 lat innowacyjne i najbardziej przełomowe osiągnięcia farmacji, medycyny i szeroko rozumianej ochrony zdrowia. W tym roku w kategorii „urządzenia medyczne” Złoty Medal – Grand Prix Międzynarodowej Edycji Konkursu zdobyła pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii, której pomysłodawcą i twórcą jest prof. Henryk Skarżyński. Medale przyznawane 

 • Warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii implantów ślimakowych XVIII Window Approach Workshop – IV Surgical Foundation Course

  W dniach 24 i 25 listopada 2014 r. odbyły się w Światowym Centrum Słuchu osiemnaste chirurgiczne warsztaty szkoleniowe WAW – Window Approach Workshop, które były jednocześnie czwartymi w serii Surgical Foundation Course (Kurs Podstaw Chirurgii [implantów ślimakowych]) zorganizowanymi w Kajetanach. W skład międzynarodowej grupy uczestników kursu wchodzili otochirurdzy z Francji, Niemiec, Portugalii, Danii, Czech, Rumunii, Kenii, Łotwy, Turcji, Kuwejtu, Demokratycznej Republiki Konga i Ukrainy. 

 • Medal Senatu RP dla prof. Henryka Skarżyńskiego

  „Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem” – Prof. Henryk Skarżyński otrzymał Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z rąk Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Przekazując medal Marszałek powiedział, że to wyróżnienie jest wyrazem najwyższego uznania za dobro jakie Profesor Skarżyński wniósł do rozwoju Polskiej Medycyny. Dodał, że dzięki wieloletnim jego działaniom nasz kraj znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym. Podczas