Warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii implantów ślimakowych XIX Window Approach Workshop (WAW) w Kajetanach

W Światowym Centrum Słuchu odbyły się dniach 12-14 stycznia 2015 r. kolejne, dziewiętnaste już warsztaty WAW Window Approach Workshop. W szkoleniu wzięły udział 43 osoby, zaś w części praktyczno – otochirurgicznej – 13, w większości byli to przedstawiciele największego szpitala klinicznego w Iraku – Bagdad Medical City przy Uniwersytecie Medycznym w Bagdadzie. Oprócz nich w warsztatach uczestniczyli lekarze z Tadżykistanu i Kirgistanu.

Podczas warsztatów WAW prezentowane są operacje pokazowe wszczepienia implantów słuchowych prowadzone przez prof. H. Skarżyńskiego z zespołem Kliniki Otorynolaryngochirurgii IFPS. Uczestniczenie w takich operacjach umożliwia chirurgom obserwowanie pracy doświadczonego operatora i zespołu, oraz, co jest szczególnie ważne dla lekarzy z krajów rozwijających się, zobaczenia wyposażenia nowoczesnej sali operacyjnej. Część teoretyczną szkolenia uzupełniają wykłady specjalistów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na temat diagnostyki i kwalifikacji pacjentów do implantacji, zaawansowanych technik chirurgicznych i najnowszych technologii w zakresie implantów słuchowych.

Istotną pozycją w programie warsztatów WAW jest szkolenie praktyczne, podczas którego uczestnicy ćwiczą w laboratorium pod nadzorem instruktorów technikę wszczepiania różnych implantów słuchowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są zarówno preparaty kości, jak wykonane w drukarce 3D modele kości skroniowych oraz modele wirtualne. Najważniejszym zagadnieniem uczonym i ćwiczonym podczas tych warsztatów jest wszczepienie elektrody implantu ślimakowego w sposób minimalnie inwazyjny, przez okienko okrągłe ślimaka, co umożliwia zachowanie resztek słuchowych i nienaruszonych struktur anatomicznych.