Warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii implantów ślimakowych XVIII Window Approach Workshop – IV Surgical Foundation Course

W dniach 24 i 25 listopada 2014 r. odbyły się w Światowym Centrum Słuchu osiemnaste chirurgiczne warsztaty szkoleniowe WAW – Window Approach Workshop, które były jednocześnie czwartymi w serii Surgical Foundation Course (Kurs Podstaw Chirurgii [implantów ślimakowych]) zorganizowanymi w Kajetanach. W skład międzynarodowej grupy uczestników kursu wchodzili otochirurdzy z Francji, Niemiec, Portugalii, Danii, Czech, Rumunii, Kenii, Łotwy, Turcji, Kuwejtu, Demokratycznej Republiki Konga i Ukrainy.

Program naukowy XVIII WAW obejmował wykłady specjalistów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i zaproszonych wykładowców: Prof. Thomasa Klenznera z Dusseldorfu i Prof. László Rovó z Szegedu. Wykłady dotyczyły zagadnień związanych z diagnostyką i kwalifikacją pacjentów, technikami chirurgicznymi wszczepiania implantów ślimakowych i najnowszymi osiągnięciami z zakresu technologii implantów. Uczestnicy warsztatów mieli także unikalną możliwość obserwowania operacji pokazowych prowadzonych przez Prof. Skarżyńskiego. Po operacjach pokazowych uczestnicy przeszli do laboratorium aby ćwiczyć, pod nadzorem instruktorów, technikę wszczepiania implantów ślimakowych na preparatach kości skroniowych i specjalnych komputerowych modelach ślimaka.

Cieszące się ogromną popularnością wśród chirurgów zajmujących się implantami słuchowymi warsztaty otochirurgiczne WAW – Window Approach Workshop organizowane są w Kajetanach już od 2007r. Najważniejszym zagadnieniem uczonym i ćwiczonym podczas tych warsztatów jest wszczepienie elektrody implantu ślimakowego w sposób minimalnie inwazyjny, przez okienko okrągłe ślimaka, co umożliwia zachowanie resztek słuchowych i nienaruszonych struktur anatomicznych. Metoda ta została opracowana i rozwinięta przez Prof. Henryka Skarżyńskiego w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.