Wydarzenia

 • Ks. Kardynał Kazimierz Nycz – „Przyjacielem po Wsze Czasy”

  – Są wyjątkowe osoby, które spotkałem na swojej drodze, bez których nie wybudowalibyśmy tego, co jest w Kajetanach. Tablica „Przyjaciół po Wsze Czasy” to takie miejsce, w którym chcemy podziękować wszystkim, którzy dostrzegli naszą pasję i naszą pracę – tymi słowami prof. Henryk Skarżyński powitał Ks. Kardynała Kazimierza Nycza, który 16 grudnia przyjechał do Światowego Centrum Słuchu, aby uroczyście odsłonić w Kajetanach tabliczkę ze swoim nazwiskiem. Tablica „Przyjaciele po Wsze Czasy” wita wszystkich pacjentów i gości 

 • 10 rocznica powstania Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy

  W dniu 22 maja 2013 roku minęła 10 rocznica powstania Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy – wyjątkowej jednostki klinicznej, naukowo-badawczej, edukacyjnej, której pomysłodawcą, założycielem, twórcą i inicjatorem, był prof. Henryk Skarżyński dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Międzynarodowe Centrum zostało w ubiegłym roku, po znacznej rozbudowie, przekształcone w Światowe Centrum Słuchu. Pionierska w Polsce operacja wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej przeprowadzona w 1992 r. przez prof. Henryka Skarżyńskiego, dała 

 • Pilotażowe badania słuchu dzieci w Rumunii

  Rumunia to kolejny kraj, w którym zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zrealizował pilotażowe badania słuchu u dzieci. W dniach 7 i 8 maja br. kilku specjalistów z Instytutu wraz z rumuńskim partnerem, dr Madaliną Georgescu dyrektorem Centrum Medycznego OTOMED oraz krajowym członkiem Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS) przebadali słuch u 130 dzieci, w wieku 6-8 lat,  z 7. szkół w Bukareszcie. Pilotażowe programy badań przesiewowych słuchu inicjowane przez zespół Instytutu 

 • Światowe Centrum Słuchu skończyło rok

  Ponad 18 tysięcy procedur medycznych, 200 tysięcy udzielonych świadczeń medycznych i 70 operacji poprawiających słuch dziennie. Światowe Centrum Słuchu skończyło rok. – W 2012 roku wydarzyło się coś niezwykle ważnego w polskiej medycynie i w polskiej nauce: powstała unikalna w skali światowej placówka – Światowe Centrum Słuchu. Coś takiego nie powstaje z dnia na dzień i nie powstaje każdego roku. Za tym się kryła praca wielu ludzi, 

 • Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Politechnice Warszawskiej

  W dniu 1 października 2012 roku w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2012/2013. Wykład inauguracyjny Wybrane perspektywy dla inżynierii i medycyny wygłosił prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński. Uroczystość otworzył nowo wybrany Rektor prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, który w swoim wykładzie wyraził troskę o rozwój Uczelni. Jej fundamentem jest pozyskiwanie najzdolniejszych absolwentów szkół średnich i rozbudzanie w nich zamiłowania do nauk 

 • Vasile Cepoi Minister Zdrowia Rumunii z wizytą w Kajetanach

  W dniu 21 sierpnia 2012 r. Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach odwiedził Minister Zdrowia Rumunii Vasile Cepoi wraz delegacją, w skład której weszli przedstawiciele rumuńskiej służby zdrowia. Minister Cepoi, który przyjechał do Polski na zaproszenie ministra Bartosza Arłukowicza, miał m.in. okazję zwiedzić kierowane przez prof. Henryka Skarżyńskiego Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Wizyta w Światowym Centrum Słuchu – unikalnejplacówce w skali międzynarodowej – stała się 

 • Wizyta studentów z Uniwersytetu Toruńskiego

  W ramach wieloletniej działalności naukowo-badawczej Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy studentów i młodych naukowców. Działalność ta ma charakter interdyscyplinarny i jest związana z wieloma specjalnościami z obszaru medycyny i techniki. Tym razem gościliśmy studentów z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Toruńskiego. Studenci odwiedzili m.in. Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, w którym wysłuchali wykładu na temat: „Zastosowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w badaniach ośrodkowego układu nerwowego w normie i patologii”, a niektórzy z nich wzięli udział 

 • III KONGRES INNOWACYJNEJ GOSPODARKI z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

  „Innowacyjność – jak to robią inni? Uczmy się od najlepszych!” to temat III Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, który odbył się w Warszawie w dniach 24-25 maja 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik. Wzorem lat ubiegłych Kongres był szansą spotkania się najważniejszych osób w kraju, liderów biznesu i świata nauki. Patronat nad kongresem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Gościem specjalnym imprezy był Francis Fukuyama, amerykański politolog, ekonomista i filozof, autor 

 • Wyróżnienie na Międzynarodowym Forum Dni Nauki i Technologii Polska – Wschód

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu na VI Międzynarodowym Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód w Białymstoku, otrzymał wyróżnienie za szczególnie wartościową prezentację i wystąpienie, jakie w jego imieniu miał dr Lech Śliwa. Prezentacja nosiła tytuł “Zastosowanie telemedycyny oraz narzędzi eZdrowia w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów, pomiędzy Polską i krajami wschodnimi” i przedstawiała rozwiązania z zakresu telemedycyny stosowane w codziennej praktyce klinicznej w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. 

 • Przedstawiciele Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu promują ideę badań przesiewowych słuchu i wzroku u dzieci w północnej Afryce

  Ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi na różnego rodzaju zaburzenia słuchu. Problem ten w sposób istotny wpływa na prawidłowy rozwój dzieci w każdej szerokości geograficznej. Od wielu lat zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) podejmuje działania mające na celu promowanie idei wdrażania programów badań przesiewowych słuchu, a także wzroku oraz mowy, u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w krajach na całym świecie. O skuteczności tych działań świadczy m.in. włączenie 

 • Kolejny milowy krok

  W dniu 10 maja 2012 r. odbyło się uroczyste  otwarcie Światowe Centrum Słuchu, z udziałem m.in. Marszałek Sejmu Ewy Kopacz,  Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza, Jego Ekscelencji Abdelkadera Khemri Ambasadora Algierii, licznych przedstawicieli resortów zdrowia, oświaty, nauki, urzędów centralnych, PAN-u, rektorów 7 uczelni oraz blisko 

 • Przedstawiciele Mołdawskiego Uniwersytetu Medycznego w Kajetanach

  W dniach 14-15 maja 2012 r. w Światowym Centrum Słuchu gościli przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Mołdawii: Angelina Chiaburu – dyrektor Państwowego Centrum Audiologicznego, dr Sergiu Vetricean – kierownik Kliniki Otorynolaryngologii oraz dr Luxcian Danilov – odpowiedzialny za rozwój naukowy Kliniki Otorynolaryngologii. Goście z Mołdawii odwiedzili m.in. Klinikę Audiologii i Foniatrii, Klinikę Szumów Usznych, Klinikę Rehabilitacji, Zespół Implantów i Percepcji Słuchowej oraz Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego. Ponadto obejrzeli pomieszczenia 

 • Wykład w Akademii Wychowania Fizycznego

  W auli warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego odbyła się w dniu 18 maja 2012 r. Konferencja Naukowa. Tematem wiodącym były „Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego”. Na specjalne zaproszenie prof. Henryk Skarżyński – wygłosił wykład inaugurujący Konferencję  pt.:  „Znaczenie drogi słuchowej człowieka w rozwoju współczesnego społeczeństwa”. – Słuch jest podstawą komunikacji i rozwoju współczesnego społeczeństwa. Ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi na różnego 

 • Pierwsza operacja w Światowym Centrum Słuchu

  W dniu 14 maja 2012 roku odbyła się pierwsza operacja – w jednej z czterech nowo oddanych sal operacyjnych Światowego Centrum Słuchu. – Stawiamy dziś kolejny milowy krok. Po raz pierwszy, kiedy wyremontowaliśmy blok operacyjny przy ulicy Pstrowskiego 1, historyczny, bo to był blok szpitala Huty Warszawa. Drugi, kiedy weszliśmy operować na jedną z sal Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy. Dziś jest trzeci krok. 

 • Marszałek Sejmu i Premier na otwarciu Światowego Centrum Słuchu

  W dniu 10 maja 2012 r. otworzyliśmy Światowe Centrum Słuchu/World Hearing Center (WHC) – jednostkę resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, która zapewni kompleksową opiekę osobom ze schorzeniami wad wrodzonych i nabytych narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi. To unikalna, pierwsza tego typu placówka w skali międzynarodowej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Marszałek Sejmu Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Donald Tusk Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz 

 • Otwarcie Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach

  W dniu 10 maja 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie Światowego Centrum Słuchu – jednostki resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, która zapewni kompleksową opiekę osobom ze schorzeniami wad wrodzonych i nabytych narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi. W dniu 11 maja br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Od 14 maja rozpocznie się proces uruchamiania nowych jednostek oraz zacznie się przenoszenie zespołów klinicznych i administracyjnych z części warszawskiej 

 • Wizyta przedstawicieli rządu i służby zdrowia z Kataru

  W dniach 25 – 26 stycznia 2012 r. Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach odwiedziła delegacja przedstawicieli rządu i służby zdrowia z Kataru. Zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zaprezentował wybrane dziedziny swojej działalności, w tym unikalne obszary aktywności klinicznej i naukowej z zakresu rehabilitacji i leczenia schorzeń uszu, nosa, gardła, górnych dróg oddechowych i równowagi. Członkowie delegacji odwiedzili Klinikę Audiologii i Foniatrii, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej,