Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jednostką kategorii A+

W wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 Minister Edukacji i Nauki podjął w dniu 3 lutego 2023 r. decyzję o przyznaniu Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu najwyższej kategorii naukowej A+ w dyscyplinie nauki medyczne.