Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wyróżnione

W 5. edycji Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje” Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zostało wyróżnione w kategorii „Innowacyjny szpital – zarządzanie”. Do Konkursu zgłoszone zostało „najwięcej w świecie (dot. roku 2021) wysokospecjalistycznych operacji wszczepienia różnego rodzaju implantów słuchowych w różnych rodzajach głuchoty”. Nagrodę – podczas Gali konkursu w dniu 29.09.2022 r. – odebrał prof. Henryk Skarżyński – dyrektor placówki.

Dyplom w Konkursie
„Zdrowa Przyszłość-Inspiracje

– Uważam, że sukces w dużym stopniu zależy od organizacji pracy, co nie jest proste, ale możliwe. – mówił z okazji Gali prof. Henryk Skarżyński – To efekt wypracowania skutecznych metod terapii, których setki wdrożyliśmy w naszej placówce od podstaw. Wykonujemy bardzo dużo usług medycznych, gdyż jest na nie zapotrzebowanie. W kolejce do naszych świadczeń czeka około 20 tys. pacjentów. Tylko u nas w ciągu 25 lat działalności klinicznej liczba pacjentów przyjmowanych w ramach hospitalizacji wzrosła z kilkuset do ponad 15 tysięcy, liczba procedur operacyjnych z około tysiąca do ponad 20 tysięcy. Od 2003 r. wykonujemy rocznie najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch, udzieliliśmy ponad 4,5 mln badań i konsultacji. Osobiście zoperowałem ponad 220 tysięcy pacjentów. – dodał Profesor.

Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy, które
szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali. Nominacje składać mogą szpitale, organa samorządowe, organizacje pozarządowe, firmy oraz osoby prywatne. Laureatów, spośród prawidłowo zgłoszonych, wybiera Kapituła, do której zaproszone zostały osoby, którym bliska jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia.

Do finału zakwalifikowano w tym roku ponad 100 projektów. W aktualnej edycji Kapituła pod przewodnictwem dr n. med. Marka Tombarkiewicza, dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, oceniała projekty w 7 kategoriach.

Kolejna edycja Konkursu pokazała, że mimo wielu trudności z jakimi zmagają się polskie szpitale na wszystkich poziomach sieci oraz wszelkiego sposobu funkcjonowania, to nie brakuje jednak pomysłów, aktywności i chęci pokazania się i porównania z innymi.